Predvianočná aktivita v Oravskom Múzeu

thumbnail

Druhý predvianočný týždeň opäť Vianočná atmosféra v Múzeu P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Hlavným programom bol recitácia a prednes prózy seniorov a o spestrenie hudbou vianočných piesní sa predviedla spevácka skupina Gruchalanka. Nechýbala ani výstava medovníkov a pozrieť aj zdobenie z tématikou Vianoc. Ak je to o kultúre pani Elena Beňušová oboznámila hostí aj s témou Zemianske Vianoce na Orave. O toto všetko sa hlavne zaslúžili pracovníci Oravského múzea PO Hviezdoslava združenie Femina a spol. Samozrejme nemohli chýbať ani matičiari z Dolného Kubína a Istebného. Je to už tretí ročník a myslím že nadobudne tradíciu predvianočných sviatkov. Samozrejme aj ja chcem poďakovať účinkujúcim aj hosťom,ktorý sa zúčastnili tohto podujatia.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia