Rok 2017 začal v obci Istebné športom, tradíciami a kultúrou

thumbnail

Istebné, 6. 1. 2017

V obci Istebné rok 2017 začal s aktivitami za spoluúčasti Matice slovenske, ktorá vznikla len vo februári 2016. Matičné dianie kladie dôraz hlavne na kultúru tradície a prácu s mládežou.
V deň sviatku Troch kráľov 6.1.2017 sa uskutočnil Trojkráľový hokejový turnaj žiakov.  Zúčastnilo sa ho aj hokejové družstvo dolnokubínskych Medveďov. Napriek treskúcej zime mal turnaj vynikajúcu úroveň. Nechýbalo opekanie klobások a ochutnávka sladkostí. Prví skončili „Amatéri“pred „Hviezdami“a „Medveďmi“. Pri opekačke a potúžení sa teplým čajom prebehla s deťmi debata o tradíciách a histórii sviatkov Trojkráľových. Deti rodičia a spoluorganizátori:  Obecný športový klub,Matica slovenská a patrón Obec Istebné vyslovili veľké uspokojenie nad touto aktivitou. Hneď po ukončení o 16 hodine v divadelnej sále obecného kultúrneho domu Veličianske ochotnícke divadlo vystúpilo s hrou podľa románu Zuzky Zgurišky v úprave režiséra Ľuboša Škivru- Bičianka z doliny. Tri dejstvá hry mali veľký úspech o čom svedčila plná sála a aplavz divákov všetkých generácii. Ako predseda MO MS Istebné vyslovujem veľké uspokojenie aj nad aktivitami v roku 2016, keď kultúrne dianie z dôrazom na históriu a kultúru obce ako aj zapájanie mládeže malo veľmi vysokú úroveň. Nesmieme zabúdať na dedičstvo a odkazy,kultúru a históriu ktorá sprevádzala našu obec ktorá v minulom roku oslávila sedemsté výročie prvej písomnej zmienky. Vidieť hlavne vysokú spoluúčasť všetkých spoločenských a dobrovoľných organizácií aj so spoluúčasťou školy na aktivitách pod patronátom obce. Aj úloha Matice slovenskej a jej náplň má viditeľné znaky a prínos pre osvetu,organizovanie a zachovanie hodnôt pre budúce pokolenie a  povedomie slovenského národa.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

Divadlo Veličná
Turnaj trojkráľový
Turnaj Trojkráľový