Sila slovaŽilina, 7. 4. 2018

Slovo v živote človeka má veľkú silu, čo prezentovali účastníčky krajskej súťaže 51. ročníka Vansovej Lomničky dňa 7. apríla 2018 na Radnici mesta Žilina.
Výber poézie a prózy od slovenských autorov bol mimoriadne aktuálny. Porota okrem výberu textu ocenila u recitátoriek aj kvalitu prednesu.
Zvlášť je potešiteľné, že aj po toľkých rokoch má Vansovej Lomnička svojich pokračovateľov u mladej generácie, ale aj žien v zrelom veku, ktoré odovzdávajú svoje skúsenosti a lásku k hovorenému slovu mladosti.
Veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí vedú študentov k láske k slovenskému jazyku a národnému povedomiu.
Víťazky 51. ročníka Vansovej Lomničky, ktoré postupujú do celoslovenského kola, sú: Katarína Králiková (poézia do 25 rokov), Mária Bechná (próza do 25 rokov), Mgr. Mária Vrábliková (poézia od 25 – 40 rokov), Mgr. Dana Sobolová (poézia do 25 rokov) a RNDr. Antónia Muchová (próza nad 40 rokov).

Prajeme im veľa úspechov v reprezentácii Žilinského kraja na celoslovenskej súťaži.

Autorka: Alena Kuniaková
predsedníčka ÚŽS a Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

 

Mária Bechná

Mária Bechná

Mgr. Mária Striššová ( zľava ), Mgr. Anna Dubovcová ( v strede ), PaedDr. Oľga Lenková ( z prava)

Mgr. Mária Striššová ( zľava ), Mgr. Anna Dubovcová ( v strede ), PaedDr. Oľga Lenková ( z prava)

2018-04-13T15:40:44+00:0013 apríla 2018 |Žilinský kraj|
X