Spoznávame Trstenú, spoznávame Oravu (slovenskú i poľskú), spoznávame Maticu slovenskú


//Spoznávame Trstenú, spoznávame Oravu (slovenskú i poľskú), spoznávame Maticu slovenskú

Trstená, 22. 11. 2018

Dňa 22. 11. 2018 Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej s podporou Mesta Trstená v zmysle programu Participácie občanov na rozvoji mesta zorganizoval II. ročník vedomostného kvízu pre žiakov trstených základných škôl a študentov trstenského gymnázia pod názvom „Spoznávame Trstenú, spoznávame Oravu (slovenskú i poľskú), spoznávame Maticu slovenskú“.
Osem trojčlenných zmiešaných družstiev dievčat a chlapcov sa zúčastnilo na vedomostnom kvíze organizovanom formou rôznych otázok, na ktoré hľadali odpovede so zadanými indíciami po našom meste Trstená.
Týmto spôsobom si súťažiaci mohli overiť a získať ďalšie vedomosti a informácie o regióne kde žijeme – Orave (slovenskej i poľskej), o našom meste Trstená, o slovenskom národnom kultúrnej inštitúcii Matici slovenskej, ktorej Miestny odbor MS v Trstenej má aktuálne cca 170 členov. Dozvedeli sa, ktoré významné osobnosti z minulosti sa v meste Trstená narodili, pôsobili tu a ako prispeli k národnému i spoločenskému dianiu.
Všetky zúčastnené družstvá prejavili súťaživosť, kreatívnosť, odvahu, v mnohých prípadoch i zmysel pre humor. Napriek tomu, že výsledky všetkých zúčastnených družstiev boli približne rovnaké, bolo potrebné urobiť záverečné vyhodnotenie s určením výhercov prvých troch miest:

  1. výherné miesto – Družstvo č. 2 ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená
  2. výherné miesto – Družstvo č. 3 ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená
  3. výherné miesto – Družstvo č. 4 Gymnázium Martina Hattalu Trstená.

Výhercom prvých troch víťazných miest sa okrem gratulácií odovzdali pamätné diplomy, hodnotné ceny a všetci zúčastnení žiaci a študenti okrem občerstvenia dostali darčeky vo forme tašiek s rôznymi spomienkovými predmetmi a školskými pomôckami.
Chceme sa poďakovať Mestu Trstená za finančnú pomoc, Mestskému úradu v Trstenej vrátane pracovníkov MsKS v Trstenej za materiálnu i personálnu podporu a pomoc, Matici slovenskej v Martine za knižné dary, členom Výboru MO MS v Trstenej za náročnú, ale potrebnú organizáciu a samotnú prácu, pedagógom jednotlivých škôl za prípravu žiakov a študentov, ako i účastníkom kvízu zo všetkých škôl v našom peknom meste – v Trstenej. Vďaka nám všetkým tento II. ročník dopadol v zmysle očakávaní.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto spoločensky prospešnej aktivity.

MO MS Trstená,
JUDr. Zuzana Záhradníková

2019-01-08T15:37:00+00:008 januára 2019 |Žilinský kraj|
X