Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Spomienkové stretnutie na 170. výročie ozbrojeného povstania pribylinského ľudu

Koncom mája (26. 5. 2019) uskutočnil Miestny odbor Matice slovenskej v Pribyline spomienkové stretnutie pri pamätníku ozbrojeného povstania z rokov 1848 – 1849. Predniesli scénku od Petra Vrlíka o udalostiach, ktoré sa stali [...]

25 júna 2019 |Kategória: Žilinský kraj| Comments

Matica slovenská vlastivedný odbor valné zhromaždenie. Obyvatelia Šurian si pripomenuli výročie narodenia barónky Žofie Bosniakovej

Obyvatelia Šurian si bohatým kultúrnym programom pripomenuli 410. výročie narodenia barónky Žofie Bosniakovej a 385. výročie smrti jej otca, protitureckého bojovníka a šurianskeho kapitána, Tomáša Bosniaka. Okrem predstaviteľov mesta a [...]

20 júna 2019 |Kategória: Nitriansky kraj| Comments

Z vedeckej konferencie Rok 1919 a Slovensko vznikne monografia

Na pripomenutie si storočnice prelomového roku 1919 v slovenských dejinách Matica slovenská a Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadali 10. júna 2019 vedeckú konferenciu s názvom Rok 1919 a Slovensko. Konferenciu v mene [...]

1. ročník súťaže v čítaní rozprávok Spod slovanskej lipy v Galante

Po piaty raz sa v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnila súťaž v čítaní  Rozprávok  spod slovanskej lipy.  Zorganizoval ju Miestny odbor Matice slovenskej v Galante a zúčastnili sa na nej žiaci základných škôl [...]

18 júna 2019 |Kategória: Trnavský kraj| Comments

Cena predsedu Matice slovenskej pre Elenu Biringerovú

Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči usporiadal pri príležitosti stého výročia oživotvorenia Matice slovenskej dňa  23. mája  poznávací zájazd do Martina. Levočskí matičiari najprv navštívili Maticu slovenskú, kde predseda  MS M. [...]

17 júna 2019 |Kategória: Prešovský kraj, Žilinský kraj| Comments

Záverečné komuniké 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov

My, účastníci 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal na podnet Matice slovenskej 5. a 6. júna 2019 v Martine pri príležitosti 100. výročia jej oživotvorenia, ako legitímni zástupcovia sme sa [...]

X