Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Oslava odkazu Cyrila a Metoda na Vyšnokubínskych skalkách

5.júla 2020 uplynulo šestnásť rokov od posvätenia slovenského cyrilo-metodského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalkách. Svojou konštrukciou, veľkosťou a umiestnením je jedinečný v rámci celého Slovenska. Oravskí a liptovskí matičiari [...]

10 júla 2020 |Kategória: Žilinský kraj| Comments

Autorovi slávnej Apológie Jánovi Baltazárovi Maginovi odhalili bustu v Dubnici nad Váhom

MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom sa radí medzi najaktívnejšie v Trenčianskom kraji a svoju činnosť zameriava hlavne na oblasť kultúry, histórie, vzdelávania a snaží sa hlavne podieľať na kultúrnom a spoločenskom [...]

Ďalší vklad do regionálnej etnografie

Dlhoročný aktívny člen Matice slovenskej, Spolku Martina Rázusa a Spoločnosti gen. Dr Milana Rastislava Štefánika Ján Skovajsa patrí k plodným regionálnym spisovateľom Trenčianskeho kraja. Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce v nádväznosti na jeho prvú [...]

10 júla 2020 |Kategória: Trenčiansky kraj| Comments

Busta Milana R. Štefánika vo Zvolenskej Slatine sa po desaťročiach vráti na pôvodné miesto

Pamätník Milana Rastislava Štefánika vo Zvolenskej Slatine sa po desaťročiach vráti na pôvodné miesto. V roku 1939 ho postavil miestny odbor Matice slovenskej pred budovou vtedajšej meštianskej školy, dnes obecného [...]

Knihomole už aj vo Veľkých Lovciach

Po uvoľnení opatrení a schválení možnosti usporiadať po pandémii kultúrne podujatia, venovali svoje prvé podujatie matičiari z Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Lovce rozvoju čitateľských zručností a podpore čítania všeobecne. Inšpiráciou [...]

3 júla 2020 |Kategória: Nitriansky kraj, Správy z krajov| Comments

Mladá Matica vyzýva ľudí, aby zahodili predsudky voči Matici slovenskej / reakcia na mediálnu antikampaň

V reakcii na mediálnu kampaň proti Matici slovenskej sa Mladá Matica rozhodla vyzvať ľudí, aby nesúdili matičiarov podľa vyjadrení a osobných názorov niektorých novinárov, aktivistov či dokonca politikov, ktorí nepoznajú [...]

X