Súčasný svet rád zabúda,Orava nie

thumbnail

Dolný Kubín, 10. 1. 2017

V dnešnom chaotickom globalizme sa zvykneme otáčať inam a zabúdame pôvodné podstaty či kultúru nášho národa. No nie je to tak v regióne Orava v oblasti dejateľov tohoto regiónu. Výnimočné postavenie v súradniciach nášho národného kultúrneho dedičstva nám stále ponúka širokú plejádu osobností. Jednou z nich je nepochybne Janko Matúška ,ktorý sa narodil 11.januára 1821 v Dolnom Kubíne a úmrtie datujeme na 11.január 1877 taktiež v Dolnom Kubíne.
Štútovský básnik,spisovateľ,publicista,autor textu Slovenskej hymny. V roku 1839 sa stal riadnym členom Ústavu reči a literatúry československej.
V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 10.januára 2017 pri príležitosti
140 výročia úmrtia Janka Matúšku,bola slávnostne otvorená výstava pod názvom Janko Matúška- život a dielo. Po slávnostnom otvorení vystúpil s rozpravou s názvom:Príbeh slovenskej hymny a jej autora,Prom.historik,Peter Huba. Veľmi pekné rozprávanie so zápiskov pratety Janka Matúšku predniesol prapra synovec ing.Pavol Jurecký. Počúvajúci v publiku boli hlavne žiaci a pedagógovia ZŠ Janka Matúšku. Doplnili program vystúpeniami a recitáciou básní autora . Veľmi pekne sa zaangažovali k doplneniu programu. Chcem poďakovať aj MO MS Dolný Kubín aj žiakom a pedagógom školy za spoluúčasť na uskutočnení výstavy a tohto podujatia k 140-tému výročiu úmrtia dejateľa v oblasti literatúry Janka Matúšku. Samozrejme hlavný organizátor Oravská knižnice Antona Habovštiaka- kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja Dolný Kubín si zaslúži úctu k aktivitám. Pavol Jurecký priami potomok Janka Matúšku po programe prijal pozvanie žiakov a pedagógov na besedu priamo do základnej školy ktorá čestne nesie jeho meno.
Samozrejme ako predseda MO MS Istebné nemohol som si nechať ujsť zúčastniť sa tohto významného podujatie dejateľa regiónu Orava. Náš súčasný svet nesmie dopustiť aby sa zabúdalo na kultúru dianie a výročia osobností nášho slovenského národa. Aj my matičiari sa snažíme byť pri tom a odovzdať generácii hodnoty minulosti,či súčastnosti.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
recitácia žiakov ZŠ.J.Matúšku