„Tvoríme so Živenou“


//„Tvoríme so Živenou“

Žilina, 17. 2. 2018

Už v poradí tretie tvorivé dielne s názvom „Tvoríme so Živenou“ organizoval Miestny odbor Živena – Spolok Slovenských žien Žilina dňa 17. 2. 2018 a Dom Matice slovenskej v Žiline.
Tvorivé dielne sa pre verejnosť začínali od 9. hod a trvali do 16.30 hod.
Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline p. Kalánková ochotne poskytla pre tieto účely dve miestnosti 2. poschodia DMS, v ktorých sa uskutočnili tvorivé dielne a zároveň povolila pripraviť v priestoroch zasadacej miestnosti na 1. poschodí DMS priestor pre obed.
Miriam Valicová (členka Živeny) doma deň vopred uvarila chutný šošovicový guláš, ktorý sa v deň podujatia už len na mieste prihrial v elektrických varniciach a následne sa podával účastníkom tvorivých dielní. O dezert sa postarali členky, ktoré doniesli na akciu domáce koláčiky a Františka Ďubeková všetkých pohostila čerstvými šiškami.
Prezentáciu remeselných činností vykonávali: Monika Hánová – patschwork, Veronika Štaffenová a Ján Stopjak – zdobenie kraslíc, Danka Daníková – výrobky zo slaného cesta, Veronika Pišteková – háčkovanie, Terezka Staníková – vyšívanie, Anka Holubčíková – frivolitkovanie ihlou, Zitka Tabačková – paličkovanie, Janka Bučanyová – zdobenie medovníkov, Janka Matejčíková a Janka Troščáková – drôtovanie.
Akcia sa vydarila, zišlo sa 36 dospelých účastníkov. O akcii členky vopred informovali širokú verejnosť či už propagáciou cez ich facebookovú stránku, umiestnením plagátov po meste Žilina a jej okolí, alebo prostredníctvom letáku v regionálnych novinách (MY Žilinské noviny a Žilinský Večerník). Na akcii sa zúčastnili dokonca aj ženy z okolia Turčianskych Teplíc. Nakoniec prišiel harmonikár, ktorý rozveselil všetkých účastníkov peknými pesničkami.
Celú akciu fotografovala PhDr. Kejlová (členka Živeny), p. Regulyová (členka Živeny), Silvia Hofericová rozdávala účastníkom tvorivých dielní kartičky s myšlienkou na podporu zdravia.
Akcia teda splnila svoj účel (vytvorili sme krásne výrobky, porozprávali sme sa, zaspievali sme si), bola plnohodnotná, a už sa tešíme na ďalšie tvorivé dielne v réžii Žilinskej Živeny.

Ing. Katarína Kalanková

riaditeľka DMS v Žiline

 

2018-03-05T16:18:59+00:005 marca 2018 |Žilinský kraj|
X