Vatra zvrchovanosti v Liptove

thumbnail

L. Mikuláš, 14. 6. 2017

Celé Slovensko si tohto roku pripomenulo 25. výročie vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti. Túto udalosť si pripomínajú každoročne matičiari spoločne s obyvateľmi Liptovského Mikuláša. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Tradične sa vatra zapaľuje na vyvýšenine ktorá čnie nad mestom na Háji – Nicovom. Je tu aj pamätník padlým v druhej svetovej vojne.
Dňa 14. júla putovali na túto vyvýšeninu stovky priaznivcov nášho národa. Bol tu pripravený bohatý kultúrny program. Celé podujatie moderoval predseda KR MS Žilinského kraja Milan Stromko. Podujatie otvoril básňou Jána Kostru , Moja rodná. Privítal hostí a potom udelil slovo Ing. Rudolfovi Urbanovičovi, štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SR, viceprimátorovi mesta. Vo svojom príhovore spomenul genézu vzniku Deklarácie a jej prínos pre novodobé dejiny nášho národa. Obdobne sa vo svojich príhovoroch zmienili aj ostatní rečníci : Ing. Ján Blcháč PhD. primátor mesta Liptovský Mikuláš, Marián Vojtík, poslanec Žilinského VÚC, Michal Laurík, prednosta OÚ Žilina, doc. RNDr. Ferdinand Chovanec CSc., predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši. Prihovoril sa aj Ján Mikolaj, bývalý minister školstva. V programe vystúpil kolektívny člen MO MS spevokol SENIOR a FS POLUDNICA zo Závažnej Poruby. Tohtoročná vatra bola najmohutnejšia za 25 rokov čo si pripomíname túto udalosť. Pre účastníkov tejto spomienkovej oslavy bolo pripravené bohaté pohostenie. Za spevu národných a ľudových piesní zotrvali účastníci osláv o neskorých večerných hodín. Vatru bolo vidieť skoro v celom strednom Liptove. Je len potešiteľné, že pri zrode tejto krásnej tradície bol pred 25 rokmi aj Miestny odbor MS v Liptovskom Mikuláši.

PETER VRLÍK

článok neprešiel jazykovou úpravou