Deti si v Dome MS Liptovský Mikuláš pripomenuli Mesiac knihy


//Deti si v Dome MS Liptovský Mikuláš pripomenuli Mesiac knihy

Počas marca zavítali do Domu MS v Liptovskom Mikuláši deti z Materskej škôlky STODOLÁČIK, aby si pripomenuli Marec – mesiac knihy. Medzi mikulášskym matičným stánkom a touto škôlkou existuje už dlhoročná spolupráca. Prehĺbila sa po vybudovaní Matičnej knižnice, ktorá v súčasnosti obsahuje takmer 7 000 zväzkov. Bohato je zastúpená aj detská literatúra. Deti rady chodia do Domu MS, lebo sa dozvedia veľa zaujímavých vecí a nebolo tomu inak ani v tento marcový deň.

Privítal ich spisovateľ Peter Vrlík, ktorý im jednoducho a stručne vysvetlil poslanie Matice slovenskej. Hovoril o národných symboloch (štátna vlajka, štátny znak, ) a deti ho prekvapili zaspievaním štátnej hymny. Potom im porozprával pár povestí o Jánošíkovi a dal im niektoré ľudové hádanky z kníh, ktoré mal pre nich prichystané. Deti vedeli pomerne veľa o Jánošíkovi a rady si zahádali spolu so svojimi učiteľkami. Pozorne si pozreli aj výstavu vyrezávaných drevených predmetov, ktorá je vystavená v Dome MS. Najviac ich zaujali fujary a píšťaly, o ktorých sa znova čosi zaujímavé dozvedeli. Tu sa plne prejaví osobná zanietenosť učiteliek, ktoré vedia pripraviť svojich zverencov a už v predškolskom veku im vštepujú lásku k domovu, lásku k vedomostiam o svojej vlasti. Učiteľky boli prekvapené pomerne rozsiahlym oddelením v matičnej knižnici, ktoré je venované detskej literatúre. Je tam množstvo povestí, rozprávok, ale aj dobrodružná literatúra a encyklopédie pre deti. Uvítali možnosť, že si môžu knihy aj zapožičať. Dnes vo svete internetu a počítačov, kedy knihy ako také sa dostávajú do úzadia, je potrebné pestovať v deťoch lásku ku knihám. Čítaním si obohacujú svoju slovnú zásobu, svoje vedomosti. Pracovníci Domu MS sa snažia, aj drobnými akciami medzi deťmi predškolského veku, vštepovať im lásku k vlasti. Práve takýmito drobnými aktivitami napĺňajú Národný program MS, kde práca s mládežou je jedna z hlavných priorít tohto programu.

J.P. Podhoranský

 

2024-03-12T15:06:56+00:0012 marca 2024 |Žilinský kraj|
X