Fašiangy v Palúdzke


//Fašiangy v Palúdzke

Mikulášski matičiari sa už roky podieľajú na príprave fašiangov v meste. Zatiaľ čo na hlavnom námestí sú fašiangy v rukách matičných divadelníkov, fašiangy v mestskej časti Palúdzka sú v rukách mladých matičiarov a klubu seniorov. Fašiangy v mestskej časti Palúdzka založili v roku 2014 matičiari Jozef Sálus a Marek Nemec. Druhý menovaný je v súčasnosti podpredseda MS, riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a v neposlednom rade aj poslanec Mestského zastupiteľstva za túto mestskú časť, v ktorej síce fašiangy nemajú dlhú históriu, no už ju píšu úspešne rovných 10 rokov. Fašiangový sprievod sa zoraďuje pred kultúrnym domom a odtiaľ vyráža do ulici Palúdzky. Obyvatelia mestskej časti vychádzajú pred svoje domovy vypočujú si spev masiek a fašiangujúcich a potom ich obdarujú rôznymi dobrotami, tie sa starostlivo uschovávajú do vozíka, ktorí sa vždy utešene napĺňa. Nebolo tomu inak ani 10. februára 2024, kedy sa v Palúdzke fašiangovalo. Po fašiangovej obchôdzke, ktorej súčasťou boli aj členovia matičnej Mojmírovej družiny, sa všetky masky vrátili do kultúrneho domu, kde sa rozbalili podarúnky a fašiangovalo sa ďalej. Prítomní mohli vidieť aj pochovávanie basy. Tentoraz sa o to postarali miestni seniori. Plač, spev a modlitby odprevádzali basu do záhrobia, ale len určitý čas. Po skončení pôstu sa basa znova rozozvučí a roztancuje po zábavách.

Mladí matičiari tak prikladajú ruku k dielu pri zachovávaní odkazu predkov. Zvyky a obyčaje pretrvávajú najmä vďaka zanieteným a obetavým ľudom a to je správne. Poslanie Matice slovenskej je oživovať a udržiavať zvyky našich predkov a fašiangy k takýmto zvykom rozhodne patria.

Peter Vrlík

 

 

2024-02-19T14:08:24+00:0019 februára 2024 |Žilinský kraj|
X