Gustiózne čítanie v Dome MS v Liptovskom Mikuláši


//Gustiózne čítanie v Dome MS v Liptovskom Mikuláši

Tento rok sa nesie v znamení 200. výročí narodenia významných osobností štúrovskej generácie, do ktorej v neposlednom rade patrí aj osobnosť významného romantického básnika Janka Kráľa. Tento básnik sa narodil v srdci Liptova v Liptovskom Mikuláši. Toto mesto vyhlásilo rok 2022 za rok Janka Kráľa a až do konca roka budú prebiehať rôzne podujatia venované tomuto štúrovskému básnikovi.

V Dome MS Liptovský Mikuláš bola inštalovaná výstava ľudového rezbára Ivana Líšku, v ktorej na drevených plastikách zobrazil bohužiaľ len imaginárnu podobu tohto búrliváka, keďže skutočná podoba Janka Kráľa sa nezachovala. Ďalším zo skladačky podujatí sa dňa 19. apríla 2022 stal literárno-hudobný projekt pod názvom Gustiózne čítanie.

Projekt pripravil a scenáristicky zrealizoval pedagóg Peter Gustáv Hrbatý, ktorý je aj členom MO MS v obci Ľubeľa. Program bol postavený na umeleckom slove, kde poéziu z tvorby Janka Kráľa  čítal práve Peter G. Hrbatý, ktorý zároveň celé podujatie aj moderoval. Poéziu striedala beseda s múzejnou pedagogičkou Múzea Janka Kráľa Katarínou Verešovou a tak  formou nenúteného rozhovoru medzi Hrbatým a Verešovou sa diváci mohli oboznámiť s nevšedným životom Janka Kráľa. Návštevníci sa dozvedeli o detstve Janka Kráľa, o jeho študentských rokoch, účasti na rokoch meruôsmych, jeho manželstve, či osobnom živote. Jeho život bol naozaj zaujímavý. Od búrliváka, ktorý slová pretavoval v činy, po zatrpknutého muža, ktorý sa snažil postarať o svoju početnú rodinu. Príjemným spestrením programu boli hudobné predely v podaní hudobného zoskupenia Jablko v župane. Pripravili si zhudobnené básne štúrovských básnikov, Bottu, Hroboňa, Hodžu a samozrejme Janka Kráľa. Diváci, medzi ktorými bol aj primátor mesta a poslanec NR SR Ján Blcháč so zástupcom primátora Rudolfom Urbanovičom, odchádzali spokojní a nešetrili slovami chvály na vynikajúco pripravený umelecký program.

„Forma akou svoje programy zostavuje Peter Hrbatý so svojimi kolegami je nevšedná, ale zaujímavá. Dokáže nielen poučiť, ale zaujať divákov natoľko, že im táto hodina strávená v matičných priestoroch ubehla v skutku rýchlo“, uviedol Riaditeľ Domu MS Marek Nemec.

Pandemická situácia a s ňou spojené opatrenia sa postupne vracajú do normálneho stavu čo umožňuje plnohodnotnejšie realizovať pripravované podujatia.

„Záujem o kultúru je zo strany verejnosti veľký a teší ma skutočnosť, že si tak môžeme plnohodnotne užívať podujatia už v týchto dňoch, ktoré sme pripravili na počesť 200. výročia narodenia Janka Kráľa“, dodáva Nemec.

Podujatia v roku Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši budú prebiehať počas celého roku a zamerané budú pre širokú verejnosť od najmladšej po najstaršiu generáciu. Organizátormi, ktorými okrem matičiarov je aj Múzeum Janka Kráľa, Základná škola Janka Kráľa či mesto Liptovský Mikuláš, budú pripravované umelecké, turistické, divadelné, či odborné podujatia počas celého roka.

Peter Vrlík, DMS Liptovský Mikuláš

2022-04-22T13:37:33+00:0022 apríla 2022 |Žilinský kraj|
X