Mikulášski matičiari fašiangovali


//Mikulášski matičiari fašiangovali

Mikulášski matičiari sa už tradične podieľajú na príprave fašiangu v meste. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Keď matiční divadelníci z Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) si pripravili pochovanie basy. Tentoraz sa prípravy a réžie chopili matičné herečky Mária Ošková a Želka Rybková a pripravili naozaj kvalitný program. Fašiangy v meste začali 9. februára, kedy sa fašiangový sprievod sústredil pred budovou Mestského úradu. Do sprievodu sa zapojili masky a folklórne skupiny zo všetkých mestských častí. Sprievod sa potom pohol hlavnou ulicou mesta až na námestie. Obyvatelia mesta mohli obdivovať rôznorodosť masiek. Na námestí už bolo pripravené javisko, kde vystúpili jednotlivé folklórne skupiny, ako aj členovia klubov seniorov zo svojimi fašiangovými zvykmi. Nakoniec javisko patrilo matičným divadelníkom. Na javisko bola prinesená basa a potom prišiel pán farár (Pavol Mráz) spolu s kantorom (Branislav Barborík) a s miništrantmi Jakubom, Filipom a Adamom, najmenšími matičnými hercami, nasledovali ich plačky (Mária Almanová, Mária Ošková, Jelka Hendlová, Želmíra Rybková) ako predspeváčka sa predstavila Amálka Bartošová a v úlohe pohrebného zriadenca Milan Stromko. Tentoraz bol pohreb basy poňatý naozaj ekumenický, pochovával ju evanjelický farár, ktorému sekundovali katolícki miništranti. Basa bola odprevadená za spevu a modlitieb prítomných smútiacich. Za svoje stvárnenie starých zvykov zožali matičiari zaslúžilý potlesk aj pochvalu od samotného primátora mesta Jána Blcháča. Po vystúpení boli rozdané fašiangové šišky a diváci zotrvali v družnom rozhovore pri šiškách a pravom liptovskom „hriatom“.

Mikulášski matičiari sa neodkláňajú od plnenia Národného programu Matice slovenskej a snažia sa uchovávať zvyky a obyčaje, medzi ktoré fašiangy určite patria. Zásluhou matičiarov v Liptovskom Mikuláši majú tak fašiangy v tomto meste svoju neopakovateľnú atmosféru.

Peter Vrlík

 

2024-02-19T13:53:01+00:0019 februára 2024 |Žilinský kraj|
X