Mikulášski matičiari si pripomenuli vznik Slovenskej republiky


//Mikulášski matičiari si pripomenuli vznik Slovenskej republiky

Dňa 11. januára zaplnili matičiari do posledného miestečka veľkú sálu Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Konal sa tu Slávnostný večer venovaný 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Na začiatok zaspieval matičný spevokol SENIOR štátnu hymnu a predseda KR MS Žilinského samosprávneho kraja Milan Stromko zarecitoval báseň od Anny Lackovej  ZORY Svit slobody. Potom sa slova ujal II. podpredseda MS, riaditeľ Domu MS Marek Nemec, ktorý privítal vzácnych hostí: viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš, poslanca ŽSK Rudolfa Urbanoviča, poslanca mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Miroslava Boďu, predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiána, predsedu Miestneho odboru MS  v Dolnom Kubíne Martina Zembjaka a v neposlednom rade aj predsedu MO MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinanda Chovanca. Ten predniesol aj slávnostný prejav, v ktorom priblížil niektoré dôležité aspekty, ktoré viedli k vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993. Po jeho príhovore bol premietnutý dokumentárny film zanieteného liptovského amatérskeho filmára Dušana Kutnára, ktorý autenticky priblížil udalosti z 1. januára 1993 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Po skončení premietania sa k prítomným matičiarom prihovoril viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič. Vyzdvihol podiel matičiarov pri vzniku Slovenskej republiky a poďakoval sa im za to, že aj vďaka nim sa vznik republiky v našom meste oslávil veľmi dôstojným spôsobom. Poznamenal, že práve v tomto roku traja významní matičiari z nášho mesta dostali ocenenia a to čestné občianstvo in memoriam: Ladislav Paška (1923 – 2007), Karol Komandera (1923 – 2021) a Cenu mesta Liptovský Mikuláš Jozefovi Lukáčovi. Na udalosti spred tridsiatich rokov si zaspomínali aj priami účastníci tých dní. Ako prvý to bol bývalý predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši Jozef Lukáč. Pripomenul, že to nebolo vôbec jednoduché, nie všetci s nadšeným vítali zrod novej samostatnej republiky. Organizátorom privítania republiky sa nedostalo podpory od vedenia mesta Liptovský Mikuláš. Matica slovenská v meste iniciovala prípravný výbor osláv, v ktorom boli zastúpený predstavitelia HZDS, SNS, Asociácie slovenských vojakov (ASV) a Kresťansko-sociálna únia Slovenska. Problém bol aj zo slovenskou zástavou, nakoniec ju zapožičal riaditeľ VÚB v Liptovskom Mikuláši. Nakoniec oslavy mali dôstojný ráz. Na námestí v meste sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Za zvukov hymny SR bola zo žrde stiahnutá vlajka Českej a slovenskej federatívnej republiky a nahradila ju už spomenutá štátna zástava Slovenskej republiky. Po prečítaní básne členom výboru MO MS Jozefom Červeňom sa k prítomným prihovoril predseda MO MS Jozef Lukáč, ktorí tieto udalosti naozaj emotívne prežíval a nehanbil sa aj za slzy dojatia. Na udalosti spred tridsiatich rokov si zaspomínal aj Peter Vrlík, ktorý mal tú česť spolu s predstaviteľmi SNS, HZDS a ASV niesť zástavu novej republiky, ktorá sa objavila na mape Európy. Pripomenul aj niektoré mená ktoré sa zaslúžili o to, že oslavy vzniku Slovenskej republiky v Liptovskom Mikuláši mali dôstojný priebeh. Na prácu s natáčaním filmu si zaspomínal aj Dušan Kutnár, ktorí už vyše päťdesiat rokov zachytáva svojou kamerou dôležité udalosti v živote nášho mesta. Nakoniec vystúpil aj bývalý príslušník armády a zanietený matičiar Michal Kotián, ktorý si zaspomínal na to, ako vojaci pripravovali takmer v ilegálnych podmienkach ohňostroj nad mestom. Na záver si všetci spoločne zaspievali hymnickú báseň Kto za pravdu horí.

Mikulášski matičiari si pripomenuli dôležitú udalosť, ktorá sa zapísala zlatými písmenami do dejín slovenského národa. Vznik Slovenskej republiky pred tridsiatimi rokmi je nesporne významným medzníkom v našich dejinách a to by sme nemali nikdy zabúdať.

(PSV)

2023-01-16T11:05:50+00:0016 januára 2023 |Žilinský kraj|
X