Mikulášskych matičiarov neporazil ani koronavírus


//Mikulášskych matičiarov neporazil ani koronavírus

Mnohí matičiari na Slovensku museli zanechať viaceré svoje aktivity pre obmedzený režim v čase koronavírusu, kedy sa veľa akcií nepodarilo uskutočniť. V čase uvoľnenia opatrení však niektoré podujatia stihli zrealizovať. Nie všetci matičiari v meste spoločne s verejnosťou boli o tom informovaní, preto sa výbor MO MS v Liptovskom Mikuláši rozhodol vydať občasník Matičný hlásnik, ktorý ich informoval o týchto podujatiach.

Celkovo sa od mája do septembra 2020 uskutočnilo 19 matičných akcií. Matičiari si pripomenuli 172. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa, spoluorganizovali Vatru zvrchovanosti, stretli sa pri ekumenickom kríži na Vyšnokubínskych skalkách, pričom hlavným organizátorom bol MO MS v Dolnom Kubíne, i pri Lipe Ústavy SR pred Domom MS v Liptovskom Mikuláši. Pripomenuli si aj 82. výročie úmrtia Martina Rázusa. Pozitívnym podujatím bolo zapojenie detí základných škôl do čítania diela Martina Kukučína pod názvom Orava, Liptov, číta Kukučína. Uskutočnil sa aj 5. ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Mikulášania to stihli na poslednú chvíľu. Nezaháľali ani členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény a v letných mesiacoch uviedli dramatické pásmo pod názvom Život v divadle, divadlo v živote. Hrali každú stredu v mesiacoch júl a august na mikulášskom námestí. Pásmo bolo o zakladateľovi slovenského ochotníckeho divadla Gašparovi Fejérpataky-Belopotockom. Pásmo bolo uvedené pri príležitosti pripomenutia 190. výročia slovenského ochotníckeho divadla, ktoré sa po prvý raz začalo hrať práve v Liptovskom Mikuláši. Toto podujatie sa tešilo aj pozornosti médií (Markíza, RTVS, JOJ). Taktiež sa zapojili do organizácie Národného výstupu na Kriváň, avšak toto tradičné celonárodné podujatie malo v tomto roku obmedzený režim. Mladí matičiari obsadili tretie miesto na futbalovom turnaji a zapojili sa do súťaže vo varení gulášu. V Matičnom hlásniku tiež odzneli informácie o propagácii matičných periodík, ako sú Slovenské národné noviny či magazín Slovensko Národné spektrum, a samozrejme i publikácií z Vydavateľstva Matice slovenskej.

Ako vidíme, mikulášski matičiari nemali, ako sa hovorí, „uhorkovú sezónu“. Pekne to v Matičnom hlásnikovi napísal podpredseda MS, riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a v neposlednom rade aj člen výboru MO MS Bc. Marek Nemec: „súčasná situácia kultúre vôbec nepraje a pociťuje to kultúra v každej svojej oblasti. Avšak pevne veríme, že sa čoskoro situácia upokojí a my sa opäť budeme môcť stretávať na podujatiach, ktoré matičiari v Liptove pripravujú a ktoré často majú aj celoslovenský charakter. Kým sa tak stane, budeme sa snažiť informovať Vás a komunikovať s Vami prostredníctvom sociálnych sietí, internetu, ale aj takouto tlačovou formou. Už teraz pripravujeme niekoľko zaujímavých projektov, ktorými si budeme pripomínať udalosti a osobnosti našej histórie, ale tiež sa venovať aktuálnym témam v spoločnosti. Tešíme sa na každé stretnutie v kruhu našej matičnej rodiny, ale aj na stretnutie s verejnosťou. V tomto čase Vám zo srdca prajeme pevné zdravie, všetko len to dobré a držme si vzájomne palce, aby sme neľahkú situáciu zvládli.

 

PVP

2020-11-20T15:47:31+00:0020 novembra 2020 |Žilinský kraj|
X