Oslava odkazu Cyrila a Metoda na Vyšnokubínskych skalkách


//Oslava odkazu Cyrila a Metoda na Vyšnokubínskych skalkách

5.júla 2020 uplynulo šestnásť rokov od posvätenia slovenského cyrilo-metodského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalkách. Svojou konštrukciou, veľkosťou a umiestnením je jedinečný v rámci celého Slovenska.

Oravskí a liptovskí matičiari si stretnutím na tomto posvätnom mieste pripomínajú s vďačnosťou posolstvo viery, písomníctva a kultúry, ktorú nám priniesli svätí Cyril a Metod. Toto posolstvo je aj začiatkom preambuly ústavy Slovenskej republiky. Krásne nedeľné popoludnie zvýraznilo priam ukážkové počasie s výhľadom na široké okolie oravských a liptovských hôr. Podujatie poctili svojou prítomnosťou a príhovormi podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec, predseda Dozorného výboru Štefan Martinkovič, predseda Oblastného výboru Milan Stromko, ktorý na úvod profesionálne zarecitoval báseň od Valentína Beniaka s názvom Štefánik, čím sme si pripomenuli 140 rokov od narodenia slovenského velikána M.R.Štefánika. Podujatie pozdravil aj zástupca primátora Mestského úradu v Dolnom Kubíne Matúš  Lakoštík. Všetci rečníci zároveň zagratulovali jubilantovi a dlhoročnému matičiarovi MUDr. Vendelínovi  Ťažandlákovi k jeho životnému jubileu – 85.narodeninám.

Kultúrnym obohatením prispeli matičiarsky ochotnícky divadelný súbor MADOS, spevácka folklórna skupina zo Stankovian a náš spevácky folklórny súbor ORAVA.

Ďakujeme za pomoc pri vyvážaní techniky Horskej službe Malá Fatra a jej členovi Romanovi Budiakovi a tiež Záchrannému hasičskému zboru v Dolnom Kubíne za poskytnutie terénnych vozidiel na vývoz účinkujúcich a starších návštevníkov podujatia. Tešíme sa na ďalšie stretnutia na tomto krásnom posvätnom mieste aj v budúcnosti, aby sme ukázali príklad vďačnosti a úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi aj nasledujúcim generáciám.

Ing.Martin Zembjak

predseda MO MS Dolný Kubín

2020-07-10T16:18:49+00:0010 júla 2020 |Žilinský kraj|
X