Po dlhej odmlke zasadala Oblastná rada Žiliny, Považia a Kysúc


//Po dlhej odmlke zasadala Oblastná rada Žiliny, Považia a Kysúc

Dňa 24.7.2020 sa v Žiline konala Oblastná rada Matice slovenskej regiónu Žiliny, Považia a Kysúc.

Rokovanie OR Matice slovenskej v Žiline otvorila predsedníčka Oblastnej rady Matice slovenskej Ing. Katarína Kalanková. Všetkých srdečne privítala, predniesla program zasadania.

Aj keď program rokovania bol bohatý, počas rokovania rezonovala téma stretnutia ministerky kultúry SR p. Milanovej s vedením Matice slovenskej. Diskusia bola naozaj živá. Členovia Oblastnej rady sú veľmi sklamaní z nekonštruktívneho a neodborného priebehu stretnutia s pani ministerkou, ktorá svojimi postojmi k Matici slovenskej v priamom prenose ukazuje nekorektnosť a nedôstojnosť hodnú ministerky kultúry, a ktorá svojim liberálnym postojom k hodnotám národa proklamuje neopodstatnenosť ustanovizne jedinej národnej a apolitickej, akou Matica slovenská bezpochyby je. Ako odznelo na zasadaní Oblastnej rady, členovia MO, sympatizanti nesúhlasia s finančnými obmedzeniami rozpočtu v roku 2021, obmedzeniami vydavateľských aktivít MS, vrátane Slovenských národných novín. Systematické okresávanie financií sa rovná paralyzovaniu a faktickému zániku najstaršej kultúrnej ustanovizne.

Členovia však veria, že pani ministerka kultúry SR dôsledne zmapuje aktivity MS, ktoré realizujú stovky národne orientovaných občanov SR, matičiarov a bez subjektívnych pocitov vyhodnotí potrebu a postavenie Matice slovenskej.

Okrem rezonujúcej témy sa na pracovnom stretnutí hovorilo o blížiacich sa podujatiach, ktoré  boli vzhľadom na situáciu spojenú s COVID 19 presunuté na jeseň 2020. Ing. Kalanková informovala prítomných o pripravovanej výstave v OC Mirage „Dvaja výnimoční Slováci očami histórie„ ktorá sa bude konať v dňoch 4. – 25.08.2020. Výstava je venovaná 200. výročiu  narodenia Jozefa Miloslava Hurbana a životu Jozefa Cígera Hronského.

P. Kalanková informovala aj o podujatí – Akadémii venovanej 25. výročiu vzniku Domu Matice slovenskej a 100. výročiu založenia MO MS Žilina. K výročiam sa pri tejto príležitosti bude organizovať akadémia v DMS Žilina, kde si matičiari pripomenú prierez činnosti a aktivít, či už MO MS Žilina alebo DMS Žilina.

V mesiaci september 2020 sa uskutoční autobusový zájazd do malebného Komárna, ktorého súčasťou bude návšteva divadelného predstavenia divadelného súboru REBELI.

Na záver členovia vyjadrili podporu Matici slovenskej pri rokovaniach s MK SR s nádejou konštruktívnej diskusie a pozitívneho výsledku rokovaní.  Ing. Kalanková poďakovala všetkým prítomným, za prácu, nezištnú obetavosť v matičnej práci, odhodlanie pri práci v matičnom hnutí,  ktoré vytvára atmosféru spolupatričnosti, vzájomnej pomoci medzi MO MS regiónu.

Ing. Katarína Kalanková v. r.

2020-08-12T15:02:50+00:0012 augusta 2020 |Žilinský kraj|
X