Pocta zakladateľovi


//Pocta zakladateľovi

Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči si pripomína 90. výročie svojho založenia. Bol založený 15. marca 1934. Prvým predsedom bol vtedajší riaditeľ školy, učiteľ Jozef Matula, valčiansky rodák. Bol aktívnym a veľmi obľúbeným učiteľom a občanom. Pôsobil v rôznych dedinských spolkoch, nacvičoval a hrával divadlá, bol veliteľom Dobrovoľného hasičského spolku, národovec a matičiar. Oddanosť Slovensku dokázal aj rozhodujúcim skutkom. Po vyhlásení mobilizácie v septembri 1944 ako štátny zamestnanec sa uvedomele prvý hlásil poručík Jozef Matula v kasárňach v Turč. Sv. Martine a ako oduševnený národovec s ďalšími spolubojovníkmi išli bojovať za svoju vlasť s vierou v lepšiu budúcnosť. Ako veliteľ tankovej jednotky operoval v oblasti Banská Bystrica – Zvolen – Zvolenská Slatina. Dňa 7. októbra pri nálete nemeckých šťúk bol zasiahnutý črepinou a mal byť prevezený do nemocnice do Kyjeva, Pri prevoze na letisko Tri duby zomiera. Jeho životný osud je opísaný v knihe Valčianske poviedky, príbehy a osobnosti.

V piatok 15. marca si matičiari na cintoríne v Slovanoch pietnou spomienkou pripomenuli 90. výročie založenia miestneho spolku Matice slovenskej vo Valči a osobnosť prvého predsedu. Členovia výboru položili venček na jeho hrob a zapálili sviečky. V krátkom príhovore Ján Lučan oboznámil prítomných s krutým osudom, ktorý prerušil jeho životnú cestu vo veku 34 rokov. Prítomnosti jeho dcéry na spomienke zamedzil zdravotný stav.

Text a foto: Jaromír Meriač

 

2024-03-21T13:59:34+00:0021 marca 2024 |Žilinský kraj|
X