Prehliadka slovenských ľudových piesni


//Prehliadka slovenských ľudových piesni

Prehliadku slovenských ľudových piesni v podaní rodinných príslušníkov pod názvom „Spieva naša rodina“ zorganizovali matičiari z Valče v spolupráci s Obcou Valča, Hudobným odborom MS, Domom MS v Žiline a Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine dňa 28. septembra 2019. Na štvrtom ročníku sa zúčastnili účinkujúci tradičnými piesňami zo svojich regiónov ako Liptov, Orava, Kysuce, Horné Považie, Turiec, od Bratislavy, Banskej Bystrice a Prešova. Cieľom podujatia je predovšetkým uchovávať jedinečnosť ľudových piesní najmä v rodinnom prostredí, a tak ich zachovávať a odovzdávať ďalším generáciam. Po úvodnom zahájení moderátorkou Mgr. Miroslavou Frolovou zaspievali členky FS pod vedením Štefana Keltoša tradičnú znelku „Spievanky, spievanky…“ Podujatie oficiálne otvorila tajomníčka MO MS a zároveň starostka obce JUDr. Mária Ondráčková. Privítala návštevníkov a účinkujúcich, väčšina z nich sa predstavila vo Valči po prvýkrát. Návštevníci si na záver vypočuli neopakovateľné spoločné vystúpenie účinkujúcich, čo odmenili spontánnym potleskom.

Sprievodnou akciou podujatia bola zaujímavá výstava kvetov a zeleniny od miestnych pestovateľov.

 

Ján Lučan, predseda MO MS vo Valči

foto Jaromír Meriač

 

 

2019-10-09T13:57:05+00:009 októbra 2019 |Žilinský kraj|
X