Spomienková slávnosť na pobyt Slovenskej národnej rady v Čadci


//Spomienková slávnosť na pobyt Slovenskej národnej rady v Čadci

V piatok dňa 9. 11. 2022 sa v Čadci uskutočnila slávnosť na pobyt Slovenskej národnej rady v Čadci počas Slovenského povstania v decembri 1848. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Čadci spoločne s Mestským úradom v Čadci a Kysuckým múzeum, pričom záštitu nad ním prevzal primátor mesta Čadca JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

Matičiari si spoločne partnermi pripomenuli 174. výročie od jednej z najvýznamnejších udalostí  miestnej histórie. Keď v dňoch 4. – 6. decembra 1848 čadčiansky duchovný  František Xaver Daniš na svojej fare v prijal a ubytoval hlavných predstaviteľov Slovenskej národnej rady a celého vtedajšieho slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana spoločne s vojenskými veliteľmi Bedrichom Bloudkom a Františkom Zachom, z Čadce – malého mestečka sa stalo nakrátko centrum slovenského politického diania. Ľ. Štúr a J. M. Hurban, ktorí viedli druhú  výpravu slovenských dobrovoľníkov tu dokonca 6. decembra 1848 pred zástupom prítomných predniesli Výzvu k národu slovenskému, v ktorej priblížili ciele a zámery Slovenskej národnej rady v boji za oprávnené národné záujmy Slovákov. K oddielom slovenských dobrovoľníkov sa po ich príhovore pridali desiatky Kysučanov, ktorí sa o pár dní zapojili do víťazných bojov pri Budatíne.

Spomienkové podujatie na túto udalosť presahujúce svojim významom regionálny charakter  sa stretlo so značným verejným záujmom. Zúčastnilo sa na ňom vyše sto prítomných, ktorým sa prihovoril primátor mesta Čadca Matej Šimášek, zástupca primátora PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc. a predseda MO Matice slovenskej v Čadci Mgr. Martin Turóci, PhD., pričom všetci vo svojich príhovoroch zdôraznili mimoriadny význam a nasledovaniahodný odkaz  tejto udalosti pre našu slovenskú  štátnosť.

Mgr. Martin Turóci, PhD., MO MS v Čadci

Zástupcovia organizátorov spomienkovej slávnosti (zľava): Martin Turóci, Anna Belousovová, Matej Šimášek a Pavol Holeštiak (Zdroj: MÚ Čadca)

Primátor mesta Čadca Matej Šimášek (Zdroj: MÚ Čadca)

Čestná stráž pred pamätníkom Slovenskej národnej rady (Zdroj: MÚ Čadca)

2023-01-03T23:42:49+00:0031 decembra 2022 |Žilinský kraj|
X