Spomienkové slávnosti na Jána Kollára


//Spomienkové slávnosti na Jána Kollára

Pripomenuli sme si 170. výročie úmrtia mošovského rodáka, básnika, kňaza, profesora a hlásateľa všeslovanskej vzájomnosti Jána Kollára. Spomienkové slávnosti začali v dňoch 22. až 23. januára 2022 v Prahe za účasti mošovskej delegácie. Slávnosti organizovali Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský ECAV zbor v Prahe, Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR a obec Mošovce. V sobotu o 15,00 hodine sa pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch konal pietny akt pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Rastislava Káčera. Po položení kvetín na hrob Jána Kollára, zarecitovala úryvok zo Slávy dcery presbyterka Evanjelického cirkevného zboru v Mošovciach Danuša Lúdiková, po ktorej nasledovali slávnostné príhovory. Za Spoločnosť Jána Kollára prítomných privítal jej predseda Viliam Paulíny, v zastúpení veľvyslanca SR v ČR sa prítomným prihovorila Soňa Budayová, za obec Mošovce a Múzeum Jána Kollára Adriana Brázdová a za Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika Vojtech Čelko. Potom sa pietne zhromaždenie presunulo k hrobu zakladateľa Spoločnosti Jána Kollára Vojtecha Vecána, kde si biskup Evanjelického cirkevného zboru v Prahe Marián Čop zaspomínal nielen na neho, ale aj na všetkých bývalých členov Spoločnosti Jána Kollára – Blaženu Urbanovú, Miloslava Hroboňa a Pavla Číčela. Všetci prítomní sa presunuli k hrobu Jána Kollára, kde po modlitbe biskupa Mariána Čopa si všetci zúčastnení zaspievali prvé dva verše hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Na druhý deň sa v Kostole sv. Michala v Jirchářích konali služby Božie venované Jánovi Kollárovi, v rámci ktorých vystúpili Mošovčania s literárno-hudobným pásmom, ktoré bolo prierezom života Jána Kollára s dôrazom na jeho vzťah k milovanej Friderike. Pozvanie na účasť na pražských oslavách dostala aj praprapravnučka Jána Kollára Ludmila Schulz. Tá sa kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii osláv nezúčastnila. Všetkých účastníkov však na diaľku pozdravila a ocenila prípravu týchto osláv. V deň výročia úmrtia Jána Kollára, 24. januára si obec Mošovce recitáciou zo Slávy dcery a príhovorom v miestnom rozhlase pripomenula tohto najvýznamnejšieho slávneho rodáka. O 15,00 hodine sa pred sochou Jána Kollára na námestí, ktoré nesie jeho meno, konala pietna spomienka položením kvetín a príhovorom starostky obce Ing. Eleny Krajčovej. Ako poznamenal Karol Kuzmány na spomienkových službách Božích vo Viedni v roku 1852: „dlho zostane deň 29. júl 1793 pamätným národu tým, že v tento deň vzhliadol svetlo života Ján Kollár a do povedomia dostal mestečko Mošovce, ležiace pod skalnatou Fatrou. V širokom svete žijúcich vzdelaných Slovanov sám slávnejším učinil svoje meno. Práve na živote Kollárovom sa osvedčuje pravda jeho slov: Často tichá, pastierom chyžka, môže pre vlasť viacej vykonať ako tábor, v ktorom válčil Žižka.“

Adriana Brázdová

2022-01-25T09:51:48+00:0025 januára 2022 |Žilinský kraj|
X