Spomienkové stretnutie na slovenské osobnosti


//Spomienkové stretnutie na slovenské osobnosti

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej si v rámci spomienkového stretnutia pripomenuli niektoré významné osobnosti našich slovenských dejín a súčasne i z Trstenej.

Prvé naše zastavenie bolo na námestí pri buste generála Milana Rastislava Štefánika, po ktorom je naše námestie aj pomenované. Jeho životným krédom bolo: „Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.“  Pri  tejto príležitosti sme si pripomenuli 102. výročie tragického úmrtia osobnosti svetového formátu. Pamiatku slovenského velikána sme si uctili  položením  venca k jeho buste. O osadenie tejto busty sa zaslúžila Matica slovenská v spolupráci s mestom Trstená. Život a prínos pre Slovensko M. R. Štefánika nám priblížil Ing. František Štefanides. Básňou tento moment umocnila Ing. Margita Kapitánová.

Druhé zastavenie boli pri rodnom dome rev. Štefana Furdeka. Pri pamätnej tabuli trstenského národného buditeľa, otca amerických Slovákov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovenských škôl v USA, sme sa v príhovore Mgr. Anny Havrilovej Stolárik dozvedeli  ďalšie zaujímavosti  z jeho života. Túžba po rodnej zemi a láska k rodnej vlasti dominovali celému jeho životu. Báseň o Š.Furdekovi predniesla Mgr. Jana Frančeková. Prítomní matičiari položili veniec k pamätnej tabuli na jeho rodnom dome.

„Kde si moja rodná zem? Ó, ako ťa milujem.“ – to sú výstižné slová Jána Doránskeho, ktorý celým svojim srdcom miloval Slovensko. Položením venca k pamätnej tabuli  na rodnom dome (ktorú mu venovali priatelia z Kanady a Trstenej), sme si pripomenuli  110. výročie narodenia trstenského spisovateľa a publicistu, žijúceho v zahraničí.

Týmto zastavením sme ukončili prvé spomienkové stretnutie matičiarov pri našich národných buditeľoch v našom meste.

Mgr. Frančeková Jana

fotodokumntáciaMO MS Trstená Kamil Bednár

2021-10-07T15:16:07+00:007 októbra 2021 |Žilinský kraj|
X