Stretnutie s osobnosťou spisovateľky Margity Figuli v Žiline


//Stretnutie s osobnosťou spisovateľky Margity Figuli v Žiline

V pondelok dňa 02.05.2022 sa  v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici uskutočnilo stretnutie so študentmi Strednej odbornej školy podnikania v Žiline, ktoré viedla pani Elena Schmutzová, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline.

Stretnutie prebiehalo formou rozhovorov o diele a živote spisovateľky Margity Figuli. Hlavnou témou rozhovoru bolo jej dielo „Tri gaštanové kone“, v ktorom veľmi citlivo opisuje slovenskú prírodu a predovšetkým život na slovenskom vidieku a nie vždy jednoduché cesty hľadania zmyslu života a pravej lásky. V spoločnej diskusii so študentmi boli hľadané odpovede na otázky spojené s hľadaním vlastnej životnej cesty, morálnych hodnôt a vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a prečo je pre mladú generáciu dôležité čítať takéto diela.

Vypracovala : Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka DMS Žilina

2022-05-05T13:40:08+00:005 mája 2022 |Žilinský kraj|
X