Stretnutie Slovákov z národnostne a jazykovo zmiešaných území


/, Banskobystrický kraj/Stretnutie Slovákov z národnostne a jazykovo zmiešaných území

Pod záštitou poslanca NR SR Ivana Hazuchu

Stretnutie Slovákov z národnostne a jazykovo zmiešaných území Slovenska sa konalo v Dome Matice slovenskej Rimavská Sobota 20. mája 2024 pod záštitou poslanca Národnej rady SR Ivana Hazuchu. Účastníkov privítala spoluorganizátorka a riaditeľka Domu MS Ingrid Krštieňová Šulková, odovzdala slovo hlavnému organizátorovi tajomníkovi MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie Dr. Viliamovi Komorovi. Za Maticu slovenskú a jej predsedu Mariána Gešpera pozdravil podpredseda Marek Nemec, priblížil pripravované veľké projekty a podujatia MS, ako aj, že téma podujatia sa týka celého Slovenska. Nadviazal na to správca MS Maroš Smolec, ktorý sa vyjadril aj ku vzťahom medzi Slovákmi a Maďarmi na juhu, a čiastočného politického zbližovania Slovenska a Maďarska. Prítomných v meste Rimavská Sobota pozdravil primátor Jozef Šimko. Hlavný príspevok prezentoval poslanec NR SR I. Hazucha, predniesol vlastné empirické skúsenosti v oblasti postavenia Slovákov v týchto oblastiach štátu, poukázal na zhoršovanie práv slovenského národa, zániku škôl, ako aj vysťahovalectvu či asimilácii Slovákov. Známy matičiar a spisovateľ národnej literatúry Peter Dragijský sa vyjadril o neznalosti, nedbalosti, ľahostajnosti v problematike ochrany Slovákov. V. Komora uviedol účinný Program MS v oblasti Slovákov na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach SR, ktorý MS v plnej miere plní. Predseda Rady Slovákov žijúcich v zahraničí Michal Spevák priblížil situáciu v Srbsku, kde Slováci žijú vyše 250 rokov. Žiaľ, z pôvodného počtu 120 tisíc Slovákov v roku 1923 v bývalej Juhoslávii, v súčasnosti ostalo len asi 40 tisíc v súčasnom Srbsku. Pracovník Členského ústredia MS Jaroslav Kerekanič priblížil štatistiky a grafy zo Sčítania obyvateľov, keď dochádza k poklesu Rusínov, taktiež sa vyjadril k tzv. druhej národnosti. V. Komora prezentoval príspevok od zahraničného Slováka z Austrálie, a dlhoročného spolupracovníka MS Jána Vrtielku ku negatívnej situácii v slovenskom školstve na slovenskom juhu. Martin Zembjak, predseda MO MS Dolný Kubín hovoril o postavení Slovákov v Poľsku. V. Komora informoval k použitiu štátneho znaku SR na občianskych preukazoch, ktorý absentuje v zákonne stanovenej farebnej podobe. Predsedníčka MO MS Rimavská Sobota Jaroslava Lajgútová sa vyjadrila aj k práci MS ku deťom a mládeži, či k osobnostiam z R. Soboty a celého regiónu, a  za podporu poďakovala primátorovi R. Soboty.

Podrobnejšiu správu o tomto Stretnutí prinesieme neskôr v nasledujúcom príspevku.

Viliam Komora, Foto: Tatiana Tomková

 

X