V Liptovskom Mikuláši uviedli do života novú knihu Petra Vrlíka


//V Liptovskom Mikuláši uviedli do života novú knihu Petra Vrlíka

Aktuálna téma slovanstva

V závere roka 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši uskutočnila slávnostná prezentácia najnovšej knihy Petra Vrlíka Najstaršie slovanské báje, legendy a povesti. Peter Vrlík je dlhoročný matičný funkcionár, spisovateľ, divadelný ochotníka kultúrny aktivista. Veľkú časť svojej tvorby venuje histórii regiónu Liptov, ale aj téme slovenských a slovanských dejín. V roku 2004 vydal v spoluautorstve s Petrom Vítekom knihu Z liptovskej truhlice. Postupne mu vyšli ďalšie knihy s historickou tematikou: Rozprávky spod slovanskej lipy (Matica slovenská, 2013, 2021 a tretie vydanie úspešnej knihy vydala v Braillovom písme Knižnica pre nevidiacich v Levoči v roku 2015),Zbojnícke príbehy a povesti (Georg, Žilina, 2015). V roku 2015 Matica slovenská vydala Murárske povesti a príbehy autorov Petra Vrlíka a Petra Mišáka a v rovnakom autorskom tandeme to isté vydavateľstvo vydalo knihu Povesti a príbehy karpatských Rusínov (2020).

V najnovšej knihe Peter Vrlík sprístupnil čitateľom inšpirujúce pohľady na históriu našich predkov. Staré príbehy citlivo a sviežo spracoval do súčasnej podoby s istou dávkou autorskej licencie. Úvodná kapitola Odkiaľ sa vzali Slovania je skvelým bonusom pre čitateľov. Autor Martin Homza v nej ozrejmil prístup autora knihy k aktuálnej téme slovanstva: „Celú pestrosť výberu najstaršej slovanskej ľudovej slovesnosti, ktorú zložil dokopy Peter Vrlík, možno označiť aj ako sondu do našej najhlbšej ľudskej a slovanskej skúsenosti. Peter Vrlík však nezostal iba pri ľudovej skúsenosti, ale do svojej „studnice“ vložil i texty, ktoré vznikali aj iným spôsobom ako ústnym podaním. O ich vznik a zachovanie sa totiž zaslúžili literáti, teda ľudia znalí písma, zväčša vyškolení v skriptóriách a knižniciach stredovekých kláštorov.“

Cyklus 53 príbehov je tematicky rôznorodý, v podstate ho možno rozdeliť do dvoch častí. V príbehoch osobností histórie sa dočítame O Klimentovi Slovenskom, O láske Svätopluka a Alžbety, O krásnej Tatrane… Do druhej skupiny môžeme zaradiť príbehy ozvláštňujúce významné historické fakty. Mnohé sú poučné, dozvieme sa napríklad, že naši predkovia žili na území dnešného Slovenska už pred osemtisíc rokmi. Zaujímavé a obohacujúce sú príbehy Vznik Varšavy, Pád srbského cárstva, O založení Prahy, Ako vznikol Dunajec, Založenie Poznane, Ako sa Slovania rozišli a ďalšie.

Knihu Petra Vrlíka uviedli do života „pohladením“ vetvičkou z Lipy Ústavy, rastúcej pred mikulášskym Domom Matice slovenskej, podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec, viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Ľuboš Trizna a literárny historik Peter Cabadaj. Autor uviedol, že knihu pripravoval sedem rokov a všetkých 180 strán napísal rukou. Na pútavom vizuálnom vzhľade knihy majú zásluhu grafik Igor Štrbík a zodpovedný redaktor Igor Sokolík. Nemožno obísť ilustrácie Petra Hodboda, ktoré vo vydarenej symbióze dopĺňajú textovú časť knihy.

Peter Vrlík je člen Spolku slovenských spisovateľov a spoluzakladateľ Rázusovie klubu spisovateľov. Pri príležitosti životného jubilea (60 rokov) mu radnica 7. januára 2024 udelila Cenu mesta Liptovský Mikuláš.

Štefan PACKA –Foto: Ivan Bubelíny

 

2024-01-12T09:44:05+00:007 januára 2024 |Žilinský kraj|
X