Valné zhromaždenie MO MS Sučany


//Valné zhromaždenie MO MS Sučany

V Klube Dôchodcov v Sučanoch sa konalo Valné zhromaždenie MO Matice slovenskej. Z poverenia výboru MO MS Sučany zhromaždenie otvorila a viedla Ľubica Pakánová. Privítala hostí: tajomníka MS Viliama Komoru, predsedu MO MS v Turanoch Ľubomíra Liskaja a ostatných prítomných členov. Na úvod vystúpila spevácka skupina Sučianka s piesňami: „Kto za pravdu horí…“  a „Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije…“. Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol schválený a za zapisovateľa bol zvolený Ivan Bulej. Boli prednesené správy o činnosti a hospodárení MO v roku 2023. V diskusii sa prihovorili hostia a vystúpili aj členovia MO,  Miroslav Miert, Martin Matula, Peter Dudrák a Jozef Petráš s podnetnými príspevkami, ktoré boli následne zapracované do uznesenia. Schválený bol aj „Plán podujatí na rok 2024“. Záverom bolo podané skromné občerstvenie.

Foto: Danuša Pročková,  Text: Ján Šteuček

 

2024-03-18T13:17:33+00:0018 marca 2024 |Žilinský kraj|
X