Valné zhromaždenie MO MS v Kysuckom Novom Meste


//Valné zhromaždenie MO MS v Kysuckom Novom Meste

Za prítomnosti riaditeľky Domu MS Žilina Kataríny Kalankovej sa 12.10.2023 konalo obnovujúce Valné zhromaždenie MO MS v Kysuckom Novom Meste v priestoroch budovy MO MS  na ulici Belanského.

Prítomní členovia si zvolili novú predsedníčku MO MS v Kysuckom Novom Meste  Dášu Brišovú  a podpredsedu Stanislava Kuchára. Po príhovore novozvolenej predsedníčky a podpredsedu, sa prítomní dohodli na rozvoji Miestneho odboru MS v Kysuckom Novom Meste a pláne činností na rok 2024.

Cieľom MO MS je nadviazať spoluprácu s ostatnými miestnymi odbormi a podporiť  tak spoluprácu všetkých národne cítiacich občanov v regióne, či už uctievaním si rôznych významných historických udalostí, podporiť  činnosť  regiónu historicky, hudobne – folklórne, jazykovo a divadelne a povzbudzovať mladú i staršiu generáciu v národných postojoch. Rozvíjať súdržnosť a jednotu k národným hodnotám v regióne Kysúc.

Dáša Brišová

2023-11-14T10:50:48+00:0014 novembra 2023 |Žilinský kraj|
X