Z jednej kolísky


//Z jednej kolísky

Zo života Matice slovenskej.

Z jednej  kolísky – takto sa pomenovalo Spomienkové podujatie pri príležitosti 110.výročia narodenia Margity Figuli a 170.výročia narodenia Pavla Orságha Hviezdoslava, ktoré sa uskutočnilo 4. októbra 2019 vo Vyšnom Kubíne.

Podujatie zorganizovalo Obecné zastupiteľstvo pod vedením starostu Ing. Zámečníka v pôsobivom programe Z jednej  kolísky – symbolom toho, že P. O. Hviezdoslav a Margita Figuli sa narodili v tom istom dome v časovom odstupe 60 rokov a 8 mesiacov  (P. O. Hviezdoslav,  nar. 2. 2. 1849, Margita Figuli, nar. 2. 10. 1909).

Program pripravil Mgr. Jozef Strapec spolu s deťmi z Vyšného Kubína, z materskej školy, základnej školy a stredných škôl. Ako hostia vystúpili v programe členovia MO Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a zároveň aj členovia Speváckej folklórnej skupiny Orava.

Spomienkového podujatia sa zúčastnili v plnoobsadenej sále okrem hostí a občanov Vyšného Kubína aj syn Margity Figuli, p.Boris Švarc a ďalší jej vzdialení príbuzní.

Ako post scriptum by som rád uviedol čriepky z myšlienok oboch velikánov vo vzťahu k obci, Orave, k domu…

O. Hviezdoslav: Rád som vysedával na pavláčke nášho domu a díval sa na Choč, naproti týčiaci sa do výše. Oblaky sprevádzal…, červánky obdivoval…, východ hviezd…, mesiac za noci, dúhu a búrku už viac s úžasom.

Margita Figuli: V tomto domčeku u Vyšňanov prišla som na svet i ja. V  roku 1909 po nevydarenej ceste za hľadaním chleba vrátili sa z Ameriky moji rodičia.Tetka od Vyšňanov dala im bývanie v rodnom dome Hviezdoslavovom. Tak sa stalo, že som sa narodila pod tou istou strechou ako Pavol Orságh Hviezdoslav.

 

Martin Zembjak,
predseda MO MS v D. Kubíne

2019-10-13T21:03:35+00:0013 októbra 2019 |Žilinský kraj|
X