135. výročie narodenia Martina Rázusa


//135. výročie narodenia Martina Rázusa

Martin Rázus (*18. október 1888, Liptovský Svätý Mikuláš – †8. august 1937, Brezno) bol slovenský básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz.

18. augusta 2023 si pripomíname 135. výročie narodenia Martina Rázusa narodeného v obci Vrbica, ktorá je dnes súčasťou Liptovského Mikuláša, ako prvorodený syn garbiarskeho robotníka Martina Rázusa a Márie, rod. Petrikovej. Jeho najmladšou sestrou bola Mária Rázusová – významná slovenská poetka, dramatička a prekladateľka. Ľudovú školu vychodil v rodisku, meštianku v Liptovskom Mikuláši a na gymnaziálne štúdiá odišiel do Banskej Bystrice. Príčinou boli politické výhrady štátnej moci voči jeho národno-politickým postojom na škole a celkovému politickému presvedčeniu rázusovskej rodiny vôbec. Po roku gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici prestúpil na Gymnázium do Kežmarku. Po maturite sa prihlásil na štúdium evanjelickej teológie v Bratislave. Po skončení štúdia roku 1911 bol niekoľko mesiacov kaplánom pri Samuelovi Zochovi v Modre. Koncom toho istého roka odišiel, spoločne s básnikom Vladimírom Royom, do Veľkej Británie, kde obaja pokračovali v teologickom štúdiu na univerzite v škótskom meste Edinburgh. Po ročnom pobyte vo Veľkej Británii, počas ktorého podnikol viaceré cesty po Západnej Európe, sa vrátil na pôvodné kaplánske miesto do Modry.  Začiatkom roku 1913 – dostal samostatné farárske miesto v Pribyline, teda v Liptove a neďaleko rodiska. V tom istom roku sa oženil s Elenou Zochovou, s ktorou mal tri deti. Tu pôsobil plných deväť rokov, až do leta 1921.  Potom ho preložili na faru v Moravskom Lieskovom, kde bol tiež rovných deväť rokov. V máji roku 1930 sa stal farárom v Brezne, kde po siedmich rokoch kňazského pôsobenia a vyčerpávajúcej literárnej i politickej činnosti predčasne zomrel vo veku štyridsaťosem rokov na zlyhanie obličiek. Ako významného slovenského spisovateľa a politického predstaviteľa Slovákov ho však pochovali v Banskej Bystrici.

Práve v meste Liptovský Mikuláš sa nachádza rodný dom Rázusovcov a teda aj samotného Martina Rázusa. Za ostatné roky prešiel Rázusovie dom výraznou obmenou a obnovou. Rázusovie dom patrí pod správu Múzea Janka Kráľa, pričom jeho správcom je pán Štefan Packa. Súčasťou Rázusovie domu je napríklad aj nádherná Maroškova záhrada, má tu svoje sídlo Rázusovie klub spisovateľov a pre širokú verejnosť sa v týchto priestoroch organizujú rôznorodé podujatia.

Podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec skonštatoval: „Je dôležitým poslaním práve Matice slovenskej pripomínať si významné osobnosti našej histórie. Liptovský Mikuláš je mestom ktoré sa môže pýšiť širokou plejádou osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili a naše mesto sa tak radí k miestam, kde sa vďaka týmto velikánom písali dejiny. Bezpochyby k takýmto osobnostiam radíme aj Martina Rázusa.“ Ďalej podpredseda Matice slovenskej poukázal na vynikajúcu spoluprácu či už s Múzeom Janka Kráľa, alebo aj so samotným správcom Rázusovie domu. ,,Množstvo podujatí, ktoré pripravujeme v spolupráci alebo samostatne, majú prieniky, či už ide o národné témy, účinkujúcich v programoch a na podujatiach, alebo aj samotných návštevníkov.“

Matičiari z Liptovského Mikuláša si osobnosť Martina Rázusa pripomínajú každoročne aj v auguste, kedy sa spoločne s predstaviteľmi samosprávy mesta stretávajú pri jeho pamätníku.  Ten sa nachádza v parku Martina Rázusa, ktorý toto pomenovanie dostal v roku 2004 a o rok neskôr tu bol vybudovaný aj pamätník pripomínajúci túto významnú osobnosť národných dejín. Nakoľko bol Martin Rázus spisovateľom, politikom aj evanjelickým farárom, pamätník je koncipovaný ako pootvorená kniha,  v ktorej sa nachádza bronzová polfigúra na kazateľnici.

Dom MS- Liptovský Mikuláš

  

2023-10-19T12:19:47+00:0019 októbra 2023 |Žilinský kraj|
X