Banskobystrický kraj


/Banskobystrický kraj

Grémium predsedov krajských rád MS zasadalo v Kremnici

V rámci osláv stého výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici súčasne zasadalo aj Grémium predsedov krajských rád Matice slovenskej, ako poradný orgán predsedu MS. Na úvod sa prítomným [...]

100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici

MO MS v meste Kremnica vznikol dňa 25. januára v roku 1920. Prvé dokladované aktivity matičnej činnosti v Kremnici siahajú až do druhej polovice devätnásteho storočia. Viacerí Slováci združení okolo Pavla Križku aktívne [...]

Ocenenia pri storočnici Miestneho odboru MS v Kremnici

Miestny odbor MS si dňa 11. februára pripomínal storočnicu svojho založenia. Ako desiaty v poradí na Slovensku oslávil okrúhle výročie veľmi majestátne a so všetkou cťou. Na podujatí sa zúčastnilo matičné a mestské [...]

X