Bratislavský kraj


/Bratislavský kraj

Matica slovenská chce spájať spoločnosť, nie však cez politiku

Konkrétna spolupráca a vzťahy i prieniky v aktivitách s cirkvami ako s prirodzenými spojencami Matice slovenskej. S týmto posolstvom navštívil predseda ustanovizne Marián Gešper predstaviteľov troch kresťanských cirkví. Matičná delegácia sa stretla [...]

X