Bratislavský kraj


/Bratislavský kraj

POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY

VÝZVA PRE ČITATEĽOV: Pomôžte zachrániť Slovenské národné noviny Milí čitatelia Slovenských národných novín. Pomôžte vašim-našim novinám, aby prežili komplikované obdobie pandémie Covid-19, ako aj zníženie dotácie pre Maticu slovenskú na [...]

Nová pamätná tabuľa v Bratislave pripomína sté výročie návratu slovenských legionárov

Matica slovenská osadila 11. novembra 2020 v Bratislave pamätnú tabuľu pri príležitosti stého výročia ukončenia sibírskej anabázy a návratu posledných slovenských príslušníkov česko-slovenských légií do vlasti v roku 1920. Ustanovizeň [...]

Rádio Slovensko: Vypočujte si historika Matice slovenskej v diskusii o vzniku 1. Československej republiky

Nalaďte si reláciu Kontakty na Rádiu Slovensko, kde sa dnes (26. 10.) o 20.05 hod. bude hovoriť o vzniku a existencii 1. Československej republiky a jej demokratickom odkaze pre dnešok. [...]

Sto rokov prežitých v láske k rodine a k národu

Najstarší člen Matice slovenskej pán Fridrich Kolarovič zo Senca sa dožíva v týchto dňoch sto rokov. Týmto článkom mu chceme vzdať hold ako vynikajúcemu učiteľovi, členovi MO Matice slovenskej, v ktorom viedol [...]

Alfonz Kobielsky o problémoch v kultúre: Kompetentní by mali odložiť nepatričnú samoľúbosť

Prinášame vám rozhovor s predsedom Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS) Alfonzom Kobielskym v Slovenských národných novinách. Podľa neho uplynulé desaťročia vniesli do miestnej a regionálnej kultúry množstvo problémov. Je presvedčený o [...]

Rádio Slovensko: Vypočujte si historika Matice slovenskej v diskusii o Slovenskom národnom povstaní

Nalaďte si reláciu Kontakty na Rádiu Slovensko, kde sa 27. augusta 2020 hovorilo o Slovenskom národnom povstaní. Diskutovali historik Slovenského historického ústavu MS Lukáš Krajčír a riaditeľ Múzea SNP v [...]

Vyšlo prvé tohtoročné číslo Historického zborníka

Historický zborník 1 – 2020. Vedecký časopis o slovenských národných dejinách (roč. 30), vydáva Matica slovenská. Podobne ako predchádzajúce čísla tohto matičného vedeckého periodika, ktoré  vychádza dvakrát ročne, redakčne pripravuje Slovenský [...]

Matičiari pripravili k 140. výročiu narodenia Štefánika bustu, knihu aj hraný film

Matica slovenská pripravila sériu kultúrno-osvetových podujatí pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Slávnemu generálovi odhalí bustu vo Zvolenskej Slatine a pamätnú tabuľu v Ivanke pri Dunaji, predstaví novú knihu M. [...]

X