Trnavský kraj


/Trnavský kraj

VIDEO: Svätý Gorazd nám pomáha uvedomiť si našu slovenskú identitu

Svätý Gorazd je naším svätcom a kultúra je práve tá, vďaka ktorej si môžeme prirodzeným spôsobom uvedomiť jeho význam pre našu slovenskú identitu. Matica slovenská vznikla aj na kresťanských základoch, [...]

X