Trnavský kraj


/Trnavský kraj

Odkaz Alexandra Alagoviča pre súčasnú Galantu, a nielen pre ňu

Miestny odbor Matice Slovenskej v Galante pripravil v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante a Rímskokatolíckym farským úradom prednášku o Alexandrovi Alagovičovi, farárovi v Galante v rokoch 1796 – 1807. Usporiadatelia privítali účastníkov prednášky v zaplnenej sále Vlastivedného múzea, [...]

2019-12-06T11:26:07+00:006 decembra 2019 |Trnavský kraj|

Z ďaleka a blízka

Pod týmto názvom Spolok Slovákov z Maďarska s podporou mesta pripravil v Dome Matice slovenskej v Galante 23. novembra stretnutie k pripomenutiu si 20-ročnej spolupráce medzi partnerskými mestami Galanta – Tótkomlós – Slovenský Komlóš, ale [...]

X