Matica slovenská sa predstavuje mladým


//Matica slovenská sa predstavuje mladým

Vo štvrtok, dňa 12.10.2023, sa v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne uskutočnilo stretnutie študentov dolnokubínskych stredných škôl so zástupcami Matice slovenskej. Podujatie zorganizoval Miestny odbor MS v Dolnom Kubíne, v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v meste, pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej.

Predseda MO MS v Dolnom Kubíne, Martin Zembjak, privítal prítomných profesorov a študentov a predstavil im aktérov podujatia, ktorí sa svojím programom o vzniku Matice slovenskej  na ustanovujúcom 1. valnom zhromaždení 4. augusta 1863 v Martine a jej poslaní rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti,  snažili zaujať stredoškolskú mládež.

Riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a druhý podpredseda MS Marek Nemec, pútavou formou uviedol študentom svoje dôvody vstupu do MO MS v Liptovskom Mikuláši. Ako 14 -ročný mladík začal poznávať dianie v Matici slovenskej cez šport, divadlo a recitáciu poézie a prózy. Strhujúcim prednesom úryvku Štúrovej reči na uhorskom sneme vyvolal u poslucháčov ešte emotívnejší zážitok.

V druhej časti programu, Pavol Parenička,  osvetlil dobové reálie vzniku Matice slovenskej v Rakúsko – Uhorsku. Predstavil štúrovské hnutie, jeho aktérov, ich aktívny spoločenský život, ale aj pikantérie z osobného života, veľmi pútavým spôsobom za použitia modernej videotechniky, písomných i obrazových dokumentov. Uviedol presné historické reálie vzniku MS až po jej zakázanie Uhorskou vládou dňa 12.novembra 1875.

V tretej časti sa v úvode znovu prihovoril Marek Nemec, aby druhým vstupom motivoval študentov k prípadnému vstupu do radov matičiarov. Matica slovenská, či v minulosti alebo súčasnosti, ponúka priestor na rozvoj. Podporuje aktivity rôzneho charakteru, dáva priestor na sebarealizáciu, vzdelávanie, tvorivosť. Následne ochotníci, členovia MO MS v Liptovskom Mikuláši, uviedli úryvky z divadelného predstavenia, pod vedením režiséra Petra Vrlíka, v ktorom realisticky predstavili podmienky slovenských národovcov v obci Vrbický Hušták pri Liptovskom sv. Mikuláši, ktorí sa pripravovali na založenie Matice slovenskej, pričom ponúkli svoju obec za jej sídlo. Profesionálnym prístupom k hre a humornými scénkami zaujali študentov, ktorí sa za vynikajúci kultúrny zážitok poďakovali účinkujúcim spontánnym potleskom.

Na záver podujatia predseda MO MS v Dolnom Kubíne, Martin Zembjak, poďakoval účinkujúcim i študentom a profesorom stredných škôl za záujem o historické udalosti vzniku MS a prejavil nádej, že uskutočnené podujatie zanechá v nich trvalé stopy a podnieti ich snahu o rozšírenie poznania histórie národa, národných dejateľov a pomôže im v rozvíjaní vedomostí o významných chvíľach slovenského národného hnutia.

Ján Kráľ, podpredseda MO MS v Dolnom Kubíne

 

 

2023-10-17T12:12:57+00:0017 októbra 2023 |Žilinský kraj|
X