Mikulášski matičiari sa stretli pri Lipke Ústavy SR


//Mikulášski matičiari sa stretli pri Lipke Ústavy SR

Na Námestí Ústavy SR, pred Domom MS v Liptovskom Mikuláši, sa 30. augusta 2023 stretli matičiari a obyvatelia mesta, aby si pripomenuli dôležitý medzník v našich dejinách a to štátny sviatok Slovenskej republiky – Deň ústavy.

Matičiari svoju Lipku Ústavy zasadili už pred 29 rokmi a od tých čias sa pravidelne každý rok pri nej stretávajú, aby si pripomenuli vznik základného a najdôležitejšieho zákona, jeden z pilierov slovenskej štátnosti. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Po zaspievaní hymny SR matičným spevokolom SENIOR a po recitácii básne Duma slovenská od Janka Kráľa v podaní Milana Stromku, predsedu KR MS Žilinského samosprávneho kraja, privítal prítomných predseda MO MS Ferdinand Chovanec, ktorý priblížil vznik a tvorbu ústavy a pripomenul aktivity matičiarov, ktoré smerovali k 1.1. 1993, kedy bola vyhlásená samostatná Slovenská republika. Matičiari sa aktívne podieľali a podieľajú na pripomenutí si vyhlásenia zvrchovanosti 17. júla 1992, prijatie ústavy SR 1.9. 1992 a vyhlásenie samostatnej republiky 1.1. 1993. Pri všetkých týchto dôležitých krokoch v dejinách nášho národa, stáli aj mikulášski matičiari. Po predsedovi MO MS vystúpil s príhovorom primátor mesta a poslanec NR SR Ján Blcháč. Vo svojom príhovore vyzdvihol fakt, že to boli práve matičiari, ktorí iniciovali zasadenie Lipy Ústavy SR ako aj pomenovanie mikulášskeho námestia po tejto dôležitej udalosti. Pripomenul, že je veľmi málo slovenských miest, ktoré majú pomenované námestia po dôležitom zákone a hlavnom pilieri slovenskej štátnosti. Potom bol položený veniec k pomníku, ktorý pripomína udalosť zasadenia Lipy Ústavy. Prítomným sa za účasť poďakoval riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a podpredseda MS  Marek Nemec. Poďakoval aj vedeniu mesta za to, že priestor pred Domom MS je dôstojne upravený a je tu umiestený aj drevený stĺp, na ktorom sú vyryté slová preambuly Ústavy SR. Slávnostná spomienka bola zakončená hymnou MS Kto za pravdu horí.

Bola to práve iniciatýva nás mikulášskych matičiarov, aby priestranstvo pred Domom MS, kde sa nachádza aj Lipa Ústavy, nieslo názov Námestie Ústavy SR. Veľmi ma preto teší, že sa samospráva s touto myšlienkou stotožnila a tak sa môžeme pýšiť Námestím Ústavy SR v našom meste“, skonštatoval Marek Nemec, ktorý dodal, že mesto tento akt povýšilo v minulom roku a námestie prešlo kompletnou rekonštrukciou, čím tento priestor nabral na  dôstojnosti.

Mikulášski matičiari si tak znovu už po tridsiaty prvý krát pripomenuli dôležitý sviatok, akým bez sporu je prijatie Ústavy SR. Mikulášania nezabúdajú, svojimi podujatiami približujú bohatú históriu svojho mesta, regiónu a zachovávajú národnú pamäť na udalosti, ktoré sa navždy zlatými písmenami zapísali do dejín slovenského národa.

Peter VRLÍK

 

2023-09-05T20:00:58+00:005 septembra 2023 |Žilinský kraj|
X