Pietna, ekumenická spomienka na významných rodákov a osobnosti mesta Liptovský Mikuláš


//Pietna, ekumenická spomienka na významných rodákov a osobnosti mesta Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši si každoročne pripomínajú, v čase všetkých svätých, významné osobnosti pochované na Vrbickom cintoríne. Podujatie pripravujú mikulášski matičiari, spoločne s Mestom Liptovský Mikuláš, Akadémiou ozbrojených síl SR M. R. Štefánika, rímsko-katolíckou a evanjelickou a. v. cirkvou. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Matičiari a mikulášska verejnosť sa stretli na cintoríne 30. októbra. Tradičné spomienkové stretnutie moderovala členka matičného divadelného súboru Jela Hendlová. Na úvod zaspieval matičný spevokol SENIOR a báseň zarecitoval predseda KR MS ŽSK Milan Stromko. Moderátorka privítala hostí, primátora mesta a poslanca NR SR Jána Blcháča, viceprimátora Ľuboša Triznu, rektora AOS M. R. Štefánika generála Jozefa Puteru, zborového evanjelického a. v. farára Mariána Bochničku a rímsko-katolíckeho farára Jozefa Tomagu, Maticu slovenskú zastupoval jej podpredseda Marek Nemec a predseda Miestneho odboru MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinand Chovanec. S príhovorom vystúpil primátor mesta, ktorý poďakoval matičiarom za to, že každoročne udržujú túto spomienku na významné liptovské ale aj slovenské osobnosti. Po ňom sa slova ujal podpredseda MS Marek Nemec, ktorý upriamil pozornosť nielen na osobnosti pochované v panteóne, ale aj na rad ďalších významných rodákov a osobnosti, ktorých hroby sa nachádzajú na iných miestach cintorína. ,,Počet významných rodákov a osobností, ktoré svoj život spojili s mestom Liptovský Mikuláš odpočívajúcich na tomto cintoríne je obrovský. Naše mesto zohrávalo v behu času jedinečnú úlohu. Máme byť na čo hrdý a je potešujúce, že si na naše významné osobnosti spomíname nielen v tento deň, ale pravidelne počas celého roka pri ich výročiach ..,“ skonštatoval Nemec. Vo svojom príhovore vyzdvihol tiež pamäť mikulášskych matičiarov a verejnosti na osobnosti, ktoré sa zaslúžili o náš slovenský národ. Na mikulášskom panteóne sú pochované také osobnosti ako vedec svetového mena Aurel Stodola, predseda MSA biskup e. a. v. cirkvi Jur Janoška, verný druh Ľudovíta Štúra a J. M. Hurbana Michal Miloslav Hodža, významná slovenská maliarka Ester Šimerová-Martinčeková, básnik Kazimír Bezek, či Andrej Guoth, hudobný skladateľ Karol Ruppeldt, národovec, básnik a spisovateľ Rehor Uram Podtatranský, zakladateľ prvej slovenskej knižnice a prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpar Fejérpataky Belopotocký a nespočetné množstvo ďalších osobností nielen regionálneho významu ale celospoločenského.

V druhej časti pietneho stretnutia sa prítomní presunuli k novovybudovanému krížu ktorý páni duchovný posvätili a následne sa prihovorili prítomným. V závere podujatia ešte prítomné delegácie samosprávy mesta Liptovský Mikuláš, Matice slovenskej a vojenskej akadémie položili ku krížu vence a sviečky počas spevu piesne Blíž k tebe Bože môj. Aj takouto tradičnou pietnou a ekumenickou spomienkou predstavitelia Matice slovenskej a samosprávy spolu so širokou verejnosťou nezabúdajú  a uchovávajú národnú pamäť a tak napĺňajú národný program Matice slovenskej.

Dom MS Liptovský Mikuláš

 

 

2023-10-31T13:07:12+00:0031 októbra 2023 |Žilinský kraj|
X