Šaliansky Maťko 2024 v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi


//Šaliansky Maťko 2024 v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

Úspešný 29. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko 2024 v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

Dňa 23.1. 2024 Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi zorganizoval v poradí už 29. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola súťaže sa tento rok zúčastnilo 37 súťažiacich zo 17tich základných škôl. Súťaž prebehla v troch kategóriách. Všetci porotcovia sa zhodli v názore, že súťažiaci si zvolili veľmi dobrý a pestrý výber aj nových ukážok. Väčšina z nich podala naozaj vynikajúci výkon a zaznamenali sme tak veľmi vysokú úroveň prednášajúcich.

 1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
 2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií
 3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií

1. kategória:

 1. miesto – Ella Mária Olejárová – ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves
 2. miesto – Ivona Kollárová – ZŠ Odorín
 3. miesto – Vladimír Kostelník – ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

2. kategória:

 1. miesto – Karolína Claire Dzurejová – Komenského 2, Spišská Nová Ves
 2. miesto – Timea Tkáčová – ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
 3. miesto – Martina Kačenková – ZŠ Komenského 3, Smižany

3. kategória:

 1. miesto – Alexandra Kopilecová – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
 2. miesto – Simona Zimová – Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves
 3. miesto – Adam Sopkovič – ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

Súťažiacich prišiel do Domu Matice slovenskej podporiť aj viceprimátor mesta Spišská Nová Ves, D. Demečko. V mene mesta sa poďakoval Matici slovenskej za to, že každoročne organizuje túto veľmi peknú súťaž v prednese slovenských povestí, čím u žiakov prehlbuje najmä vzťah k svojmu mestu, regiónu či tradíciám. 3 súťažiaci, ktorí sa umiestnili vo svojej kategórii na prvých miestach postúpili do krajského kola súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa bude konať v Košiciach. Súťažiaci v každej kategórii získali veľmi hodnotné ceny, ktoré do súťaže poskytol D MS Spišská Nová Ves. Teší ma najmä skutočnosť, že mesto v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení mesta Spišská Nová Ves všetkým súťažiacim a porotcom poskytlo bezplatné vstupy na mestské športoviská a tiež do ZOO. Taktiež ďakujem všetkým porotcom, ktorí objektívne zhodnotili výkony súťažiacich. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ D MS Spišská Nová Ves

 

Fotogaléria

2024-02-06T10:02:46+00:0025 januára 2024 |Košický kraj|
X