Uctili si prvého predsedu Matice slovenskej


//Uctili si prvého predsedu Matice slovenskej

Pripomenuli si aj Ústavu Slovenskej republiky

V Martine si uctili prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa a pripomenuli si Ústavu Slovenskej republiky. Symbolicky na začiatku septembra položili dekan martinského dekanátu a rímskokatolícky farár Martin mesto Pavol Gera a tajomník MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie Viliam Komora veniec k buste Š. Moysesa, ktorá sa nachádza bezprostredne pri kostole sv. Martina.

Štátny sviatok Deň Ústavy SR je spätý aj s banskobystrickým katolíckym biskupom Štefanom Moysesom, keďže sa zaslúžil o upevnenie cyrilo-metodskej tradície, a práve cyrilo-metodské duchovné dedičstvo je zakotvené v základnom zákone nášho štátu. Práve biskup Š. Moyses zabezpečil, aby sa sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda slávil 5. júla, dôvodom bolo, aby ho Slováci mohli oslavovať počas leta, t. j. s väčšou účasťou a výraznejšou pompou. Naša Matica slovenská vznikla pri tisícročnom výročí príchodu týchto svätých bratov na naše územie.

Potrebné je poďakovať rímskokatolíckej farnosti v Martine a veriacim za upratanie priestoru v okolí busty. Zúčastnení sa zhodli na tom, že bude potrebné riadne a odborné očistenie, opravenie a upravenie celej busty aj s podstavcom, na čo, žiaľ, nie sú v súčasnosti dostupné finančné prostriedky.

Práve pred stošesťdesiatimi rokmi pri založení Matice slovenskej slávil banskobystrický biskup Štefan Moyses sv. omšu v martinskom kostole sv. Martina. A aj s ďalšími členmi matičného výboru navštevovali farskú budovu, čo na súčasnej fare pripomína aj vynovená tabuľa o pôvodnej farskej budove. Pri príležitosti 160. výročia vzniku Matice slovenskej odslúžil martinský dekan Pavol Gera na začiatku augusta „hlavnú“ nedeľnú svätú omšu za Maticu slovenskú, za jej zakladateľov a jej súčasných členov, čo na sv. omši aj viackrát pripomenul, ako aj, že to je zároveň aj 160. výročie, keď slovenskí kňazi aj so svojim otcom biskupom Štefanom Moysesom slúžili sv. omšu v tomto farskom kostole sv. Martina.

Za to všetko sa v mene MS V. Komora ešte raz poďakoval dekanovi P. Gerovi a odovzdal mu knižný dar Matice slovenskej. Obdobne tak urobil za odslúženie Služieb Božích Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania konseniorovi Turčianskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v., martinskému evanjelickému a. v. farárovi Milanovi Kubíkovi a za odslúženie svätej liturgie martinskému gréckokatolíckemu správcovi farnosti Miroslavovi Mackovi. Veríme, že takáto spoluprácu Matice slovenskej a kresťanských cirkví bude pokračovať aj v budúcnosti a to najmä pre duchovné blaho slovenského národa.

Viliam Komora, Foto: Lujza Komorová

 

 

2023-09-14T11:35:26+00:0014 septembra 2023 |Žilinský kraj|
X