Valčianske melódie


//Valčianske melódie

Jedenásty ročník podujatia, ktoré je už tradíciou, sa uskutočnil 28. októbra 2023 v Kultúrnom dome vo Valči. Mal vynikajúcu úroveň. Zapadol do rámca pripomienky vzniku ČSR. Kvalita súborov a vynikajúca nálada boli sprievodným javom. Úvod patril žiakom Základnej školy Valča, po nich sa ako prvý predstavil spevokol MO Matice slovenskej Valčan a zaznela matičná hymna Kto za pravdu horí. Podujatie otvorili starosta obce Ing. Štefan Keltoš a predseda MO MS Vladimír Povoda. Programom sprevádzala konferencierka Natálka Slezáková. Predstavili sa jednotlivé súbory, viaceré boli vo Valči už po niekoľkýkrát. Lúčanka z Lietavskej lúčky, Sučianka zo Sučian, Folklórna skupina Hrádok z Bystričky, Hudobno spevácka skupina Stankovianka zo Stankovian, a Hudobno spevácka skupina Lúč z Martina. Bolo to vlastne stretnutie priateľov. Každým vystúpením nálada gradovala, vyvrcholením bola ľudová pieseň Na Kráľovej holi v spoločnom podaní všetkých súborov. Občerstvenie, dobrý guľáš a rôzne misy náladu ešte podporili a skupinové spevy nemali konca. Rozlúčka priateľov sa niesla v znamení vďaky za stretnutie a nádeje na budúce.

Poďakovanie patrí pracovníkom obce, členom Matice slovenskej a všetkým, ktorí sa na úspešnom priebehu podujatia podieľali.

Jaromír Meriač

 

 

 

 

2023-10-31T13:27:08+00:0031 októbra 2023 |Žilinský kraj|
X