Zahraničie


/Zahraničie

Fašiangové šišky matičiarov

Podvlk 27. 2. 2019 Najveselšie zvyky počas roka, ktoré majú pôvod v predkresťanskom období, sú fašiangy. Je to čas radosti, veselosti, plesov, ľudových tancovačiek, hodovania a hojnosti pred pôstom, ktoré trvá [...]

50. rokov slovenských aktivít v Prahe

Na pôde Slovenského domu v Prahe sa v polovici februára 2019 uskutočnilo spomienkové podujatie venované bilancii polstoročnice slovenských aktivít v Prahe. Pri reprezentatívnom zastúpení mnohých slovenských spolkov v Českej republike, veľvyslanca SR v Českej republike [...]

Ročenka Slováci v zahraničí jubiluje

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla po 35.-krát vedecká ročenka Slováci v zahraničí. Za činnosťou redakčnej rady a vydavateľstva sú viac ako tri desiatky rokov zostavovania, prípravy, recenzovania, redigovania i tlače významného matičného [...]

Tradičný XXI. slovenský Betlehem v Užhorode

Dňa 15. decembra 2018 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXI. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM [...]

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na regionálnych [...]

Jubilujúca Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Ukrajine oslávila 25. výročie

Užhorod, 17. 11. 2018 Zakarpatské akademické oblastné divadlo „BAVKA“ v Užhorode ožilo 17. novembra oslavami 25. výročia Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine. Užhorodskí matičiari si dôstojne pripomenuli prvú štvrťstoročiu činnosti [...]

Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo zameriavala na generačné výzvy krajanských komunít sveta. So svojimi pripomienkami [...]

Úspešní divadelníci zo srbského Kulpína v Topoľčanoch a Bojnej

2.- 3. 11.  2018 Topoľčany, Bojná  Druhý polrok možno v Nitrianskom regióne charakterizovať aj vzájomnými intenzívnymi vzťahmi miestnych odborov Matice slovenskej s krajanmi a so slovenským zahraničím. Po návšteve nášho regiónu členmi [...]

Žijeme pod jedným slnkom

Galanta, 22. 9. 2018 Pod týmto názvom sa 22. septembra uskutočnilo jubilejné stretnutie Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku, ktorý si pripomenul svoje 20-ročné trvanie. Pravdaže, aj svojej aktívnej práce, venovanej [...]

X