Finančné výkazy


/Finančné výkazy

Účtovné závierky:
Účtovná závierka k 31. 12.  2013
Poznámky k účtovnej závierke 2013
Účtovná závierka k 31. 12. 2014
Poznámky k účtovnej závierke 2014
Účtovná závierka k 31. 12. 2015
Poznámky k účtovnej závierke 2015
Účtovná závierka k 31. 12. 2016 (pdf)
Poznámky k účtovnej závierke 2016 (doc)
Účtovná závierka k 31. 12. 2017 neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (pdf)
Poznámky k účtovnej závierke 2017 (pdf)
Účtovná závierka k 31. 12. 2018 neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (pdf)
Poznámky k účtovnej závierke 2018 (pdf)

Uctovna zavierka k 31.12.2022

Poznamky k uctovnej zavierke k 31.12.2022 PDF

Daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby:
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2015
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani príjmov právnickej osoby za rok 2015
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2016
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018

Danove priznanie 2022

Rozpočty:
na rok 2015

na rok 2016
Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2016 (xls)
na rok 2017
Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2017  (xls)
na rok 2018

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2018  (xls)
Komentár pre rozpočet MS na rok 2018, schválený Výborom MS 17.2.2018

na rok 2019

Rozpočet Matice slovenskej na rok 2019 – zmena rozpočtu Rozpis úč. dotácie MK SR 1784  (xls)

Rozpočet Matice slovenskej na rok 2019 – zmena rozpočtu Výdavková časť rozpočtu MS 2019 zmena č. (xls)

Rozpočet Matice slovenskej na rok 2019 – zmena rozpočtu Zmena rozpočtu č.1 MS 2019 – komentár (xls)

na rok 2020

Rozpočet MS 2020

na rok 2021

Rozpočet MS 2021

Správy o hospodárení MS:

Správa MS 2019 (pdf)

Správa o hospodárení MS 2018 (pdf)
Správa o hospodárení MS za rok 2016 (pdf)

Správa nezávislého audítora o uistení MS (A&A Consulting,s.r.o.) 24. 10. 2017

Staršie finančné výkazy nájdete na: http://matica.sk/sucasna-legislativa-a-dokumenty/

2023-04-04T10:03:40+00:0017 júna 2015 |
X