Loading...

Úvod


Úvod
Úvod2022-03-25T14:32:49+00:00

NOVINKY

107, 2022

Večný revolucionár Ján Rotarides

Matica slovenská si v roku 2022 pripomína v rámci ROKA ODKAZU ŠTÚROVCOV dvojsté výročie osobností národného obrodenia, osobností, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín. V tieni takých významných dejateľov, ako boli Francisci, Kráľ, Kalinčiak, Daxner, zostávajú osobnosti, ktoré sa síce zapojili do obrodného procesu meruôsmych rokov, ale až tak často [...]

107, 2022

Spomienka na Jurka Langsfelda

V slnkom zaliatom popoludní pri hrobe Jurka Langsfelda, hurbanovského dobrovoľníka, sme si 22. júna 2022 pripomenuli 173. výročie jeho popravy. Jurko Langsfeld žil v dobe neslobody, v dobe silnejúcej maďarizácie. Stal sa prívržencom štúrovského hnutia. So zbraňou v ruke sa neváhal postaviť na ochranu slovenského ľudu. Keď ho Maďari chytili, dobrovoľne si zvolil smrť, [...]

107, 2022

Celoštátna súťaž Slovenská kronika aj s Maticou slovenskou

Národné osvetové centrum vyhlasuje 12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022. Cieľom súťaže je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií [...]

Viac noviniek

PODUJATIA

júl, 2022

Filter podujatí

Vyberte Kraj

Všetky kraje

15deccelodenná30junOdporúčanéJozef Cíger Hronský a život bez oddychuStála, moderná expozícia v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine

29apr(apr 29)10:0030sep(sep 30)23:50OdporúčanéMúzeum studenej vojnyStála expozícia Múzea studenej vojny s malým vodárenským múzeom v Dome MS v Komárne

15maj0:0015jul0:00OdporúčanéSlovenská kronika 202212. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu slovenskú kroniku

01jul19:0022:00OdporúčanéEnthea20. výročie speváckeho zboru

02jul(jul 2)8:0003(jul 3)16:00OdporúčanéMonkeys cup 2022Memoriál Erika Balažoviča - 2. ročník

02jul(jul 2)9:0022aug(aug 22)20:00OdporúčanéVýstava obrazov Inšpiratívni matičiariVÝSTAVA OBRAZOV MATICE SLOVENSKEJ O INŠPIRATÍVNYCH MATIČIAROCH V OD NITRA

+ Zobraziť ďalšie podujatia

SPRÁVY Z KRAJOV

Viac správ

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Národný kalendár 2022

Rok odkazu štúrovcov 2022 plný okrúhlych výročí štúrovských osobností, ktoré nám osvetľuje Národný kalendár 2022.

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

Čestná stráž nie je ozdobou Prezidentského paláca, je to jeden z dôležitých atribútov slovenskej štátnosti.

Slovenská ľudová architektúra

Výnimočná monografia o pôvodnej slovenskej ľudovej architektúre našich dedín a mestečiek.

Krátky slovník slovenského jazyka

Najnovšia všeobecne záväzná kodifikačná príručka pre širokú verejnosť. Slovník obsahuje viac ako 60-tisíc slov.

X