Loading...

Úvod


Úvod
Úvod2019-01-21T10:11:41+00:00

NOVINKY

2301, 2019

Jozef Cíger-Hronský ako novinár a publicista

Autor: doc. Pavol Parenička, Slovenský literárny ústav Matice slovenskej   Niektoré osobnosti predbehnú svoju dobu. Zvyknú sa nazývať nadčasové. Medzi takéto úžasné postavy svetového formátu sa do slovenských dejín zaradil Jozef Cíger-Hronský, ktorého 120. výročie narodenia sme si pripomenuli 23. februára 2016. Na prípade Hronský je  potešujúce, že jeho životné osudy [...]

1801, 2019

Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej vo vzťahu k slovenskému národu, Slovenskej republike a spoločnosti

Načo je nám dnes Matica slovenská? Aký zmysel má v 21. storočí? Aj takéto otázky sa objavujú vo verejnom priestore a my na ne odpovedáme. Prečítajte si súčasné ideové poslanie Matice slovenskej vo vzťahu k slovenskému národu, Slovenskej republike a spoločnosti. Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať [...]

1701, 2019

Oživotvorenie Matice slovenskej

Autorka: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., Historický odbor Matice slovenskej Vzletným slovom oživotvorenie sa v slovenských dejinách označuje azda iba obnovenie Matice slovenskej po Prevrate roku 1918, keď na troskách rakúsko-uhorskej monarchie vznikol nový štátny útvar – Československá republika (ČSR). Výkonnú moc na území Slovenska prevzalo jedno z ministerstiev československej [...]

Viac noviniek

SPRÁVY Z KRAJOV

Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo [...]

SPOMIENKA

  Čas rýchlo beží. Uplynulo už niekoľko týždňov, čo nás navždy opustila ELENKA PRÍDAVKOVÁ dlhoročná členka a predsedníčka MO MS [...]

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána [...]

Viac správ

PODUJATIA

SÚŤAŽE

január, 2019

Filter podujatí

Vyberte Kraj

Všetky kraje

03dec(dec 3)0:0031maj(maj 31)0:00Svätý Mikuláš na erboch miest a obcí SlovenskaVýstava Svätý Mikuláš na erboch miest a obcí Slovenska v L. Mikuláši v priestore DMS

10jan(jan 10)16:3012feb(feb 12)23:59Vernisáž fotografickej výstavy - DiverzitaVerejná knižnica J. Bocatia Košice

21jan(jan 21)10:3912feb(feb 12)23:39Villa Zerna 2019 - 6. ročník literárnej súťažTešíme sa na Vás!

24jan8:3019:55Šaliansky Maťko J. C. Hronského vo Vranove nad Topľoupodujatie sa bude konať v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na odd. pre deti a mládež

25jan8:00Šaliansky Maťko Jozefa Cígera HronskéhoOkresné kolo 26. ročníka recitačnej súťaže v Dome MS v Nitre

25jan17:0022:00Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MO MS vo Valaskej

+ Zobraziť ďalšie podujatia

VEDÚCI PREDSTAVITELIA

JUDr. Marián Gešper
Predseda Matice slovenskej
Mgr. Marek Hanuska
Prvý podpredseda MS
Bc. Marek Nemec
Druhý podpredseda MS
Mgr. Maroš Smolec
Správca Matice slovenskej
JUDr. Štefan Martinkovič
predseda Dozorného výboru MS
ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.
Tajomník MS
RNDr. Ján Seman
Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť
PhDr. Pavel Mičianik, M. A., PhD.
Vedecký tajomník MS
X