Loading...

Úvod


Úvod
Úvod2019-06-03T21:05:05+00:00

NOVINKY

1906, 2019

Z vedeckej konferencie Rok 1919 a Slovensko vznikne monografia

Na pripomenutie si storočnice prelomového roku 1919 v slovenských dejinách Matica slovenská a Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadali 10. júna 2019 vedeckú konferenciu s názvom Rok 1919 a Slovensko. Konferenciu v mene riaditeľky hostiteľskej inštitúcie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach otvorila Viera Nagyová. Účastníkov privítal úvodným slovom a prvý blok referátov uvádzal vedecký [...]

1706, 2019

Záverečné komuniké 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov

My, účastníci 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal na podnet Matice slovenskej 5. a 6. júna 2019 v Martine pri príležitosti 100. výročia jej oživotvorenia, ako legitímni zástupcovia sme sa uzniesli na tomto komuniké: V prebiehajúcich procesoch globalizácie, liberalizácie, informačných, internetových a kybernetických technológií a vojen, postindustriálnej doby i postmoderny slovanské matice a kultúrne [...]

1506, 2019

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na účely zhotovenia a osadenia búst a pamätných tabúľ v roku 2019

Matica slovenská, vedomá si významu kultúry pre rozvoj a upevnenie vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k slovenskej štátnosti, ochrany a sprístupnenia kultúrneho a národného dedičstva, podpory slovenskej mládeže a jej zapájania do kultúrneho a spoločenského procesu a udržania národných, kresťanských a demokratických hodnôt, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie [...]

Viac noviniek

PODUJATIA

jún, 2019

Filter podujatí

Vyberte Kraj

Všetky kraje

14maj(maj 14)0:0030jun(jun 30)23:00OdporúčanéPrechádzka jarom i letom Pavla O. HviezdoslavaPrednášky pre stredné školy v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove

14maj(maj 14)10:0021jun(jun 21)23:59Slovenský ornament majstra KostelníčkaPozývame Vás na výstavu,ktorá sa uskutoční v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch

21maj(maj 21)17:0030sep(sep 30)19:00PRO SLAVIS 2019

28maj(maj 28)17:0027jun(jun 27)19:00Kolorit slovenského ornamentu 2019 - výstava víťazných prácTešíme sa na stretnutie s Vami!

31maj(maj 31)7:0014jul(jul 14)20:00OdporúčanéMedzinárodný letný tábor Matice slovenskejPrihláste deti na letný týbor plný zážitkov!

02jun11:0002jul23:59OdporúčanéPodujatie pri príležitosti stého výročia úmrtia M. R. Štefánik a stého výročia bitky česko-slovenských légií o Kysak

+ Zobraziť ďalšie podujatia

SPRÁVY Z KRAJOV

Viac správ

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Ľudovít Štúr – životný príbeh

Príbeh veľkého muža minulosti. Autor odkrýva vrstvy Štúrovej osobnosti a pôsobenia v kontexte neľahkej a turbulentnej doby.

Druhá budova Matice Slovenskej

Osudy jednej z najvýraznejších architektonických dominánt Martina, ktorá je centrom matičného života.

Pittsburská dohoda

Dokument 20. storočia, ktorý sa stal politickým programom národnej a štátoprávnej emancipácie Slovákov v prvom Československu.

Rok 1918 a Slováci

Publikácia ponúka čitateľovi zaujímavé informácia o udalostiach, ktoré v roku 1918 zásadne ovplyvnili život na Slovensku.

X