Aktuálne čísla

Aktuálne čísla2019-03-19T14:42:29+00:00

Slovenské pohľady 2019

SP 4/2019

SP 4/2019

SP 3/2019

SP 2/2019

SP 2/2019

1/2019

1/2019

Vyberáme z najnovšieho čísla 3/2019:

Ján Čomaj: Nepotrestaná smrť (s. 29-37 )
Vincent Šabík: Intelektuálny obraz Niklasa Luhmanna (s. 72-82)
Margaret Atwood: Alias Grace (s. 83-90)

Vyberáme z čísla 2/2019:

Július Lomenčík: Zabudnutý spisovateľ (Samuel Činčurák v kontexte slovenskej literatúry) s. 8-16
Milan Vároš: Deti slávneho otca tvorili v cudzine ( s. 71-76)
Andrijan Turan: Zbojník so srdcom z medovníka (s. 102-108)

Vyberáme z  1/2019:

Slavo Kalný: Dva sobáše v poslednom dome (s. 21-27)
Andrijan Turan: Terra incognita a kaleidoskop krás (s. 47-55)
Jozef Heriban: Škola tanca pre dospelých –  pôvodná divadelná hra (s. 66-88)

 

X