Slovenské pohľady 2018

SP 1/2018
SP 1/2018
SP 2/2018
SP 2/2018
SP 3/2018
SP 3/2018
SP 4/2018
SP 4/2018
SP 5/2018
SP 5/2018
SP 6/2018
SP 6/2018
SP 7-8/2018
SP 7-8/2018
SP 9/2018
SP 10/2018
SP 10/2018

Vyberáme z  najnovšieho čísla 9/2018:

Dana Podracká: Sedem básní ( s. 27-31)
Andrijan Turan: Albín Brunovský - slovenský sprievodca svetmi imaginácií ( s. 65-70)
Michal Harpáň: Slovenské vojvodinskí spisovatelia v SP (1881-1916) s. 87-106

Vyberáme z čísla 7-8/2018:

Ján Čomaj: Heslo v zápisníku: Prešov, august 68 (s. 36-43)
Anton Hykisch: Zázračných sedem augustových dní ( s. 44-52)
Milan Vároš: Posvätné artefakty už nie sú v zdecimovanom Tibete (s. 72-77)
Ján Bábik: Tragický osud Viery Markovičovej-Zátureckej (119-123)
Ľubomír Feldek: Rozprávka o prvom slove (197-200)
Matúš Kučera: V Jánošíkovi akoby kus národnej povahy (231-241)

Vyberáme z  čísla 6/2018:

Ondrej Sliacky: O zosľachťovaní detskej dušičky ( s. 9-20)
Ľuba Šajdová: Svetlo tropického slnka ( s. 44-54)
Ján Švantner: Šelesť na srdci ( Rozhovor Vraždy so Smrťou) s. 83-93

Vyberáme z čísla  5/2018:

Blažej Belák: Veršovaná topografia (s. 20-28)
Slavo Kalný: Dychovka v gulagu (s. 29-40)
Ján Švantner: Návraty k Baudelairovi alebo čistý štít poézie (s. 62-71)

Vyberáme z  čísla 4/2018:
Ján Tazberík: Zakliata v skle (s. 16-22)
Lajos Grendel: Románová historka (s. 75-83)
Ľubomír Feldek: Veľký tresk prekliatej Trnavskej skupiny pred 60 rokmi (84-105)

Vyberáme z  čísla 3/2018:
Peter Andruška: Obraz (s. 35-48)
Boris Brendza: Rozštiepenosť, Exodus ... (s. 74-76)
Milan Vároš : Cesty poľských pamiatok. Skrývali ich aj na Slovensku (s. 110-188)